Searched for: author%3A%22Van+Heteren%2C+J.%22
(1 - 6 of 6)
document
Van Heteren, J. (author), Stive, M.J.F. (author)
Realistic modelling of the internal kinematics of wind waves breaking on a beach is of great practical importance, e.g. for the modelling of coastal processes and for the design of coastal structures. A fundarnental aspect in this modelling concerns. the relation between the surface elevation and the internal kinematics. In this respect it...
report 1985
document
Van Heteren, J. (author), Stive, M.J.F. (author)
conference paper 1984
document
Battjes, J.A. (author), Van Heteren, J. (author)
The realistic modelling of the internal kinematics of wind-generated waves, in relation to the motions of the surface, is a topic of scientific interest and practical importance. The linear Gaussian model of the wave motion provides a manageable approximation with many features which are at least qualitatively realistic. Its quantitative...
report 1983
document
Van Heteren, J. (author)
Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is een bijdrage te leveren aan het golfrichtingsonderzoek. Daartoe wordt in dit rapport een techniek aangegeven waarbij de partiële Fouriersom wordt berekend van het richtingsspectrum per frequentie en, eveneens per frequentie, de parameters van een model van dit spectrum worden geschat....
master thesis 1980
document
Van Heteren, J. (author)
Om meer inzicht te krijgen in het snelheidsveld in golven zijnde metingen aan een nader onderzoek onderworpen. Dit onderzoek valt uit één in de volgende deelonderzoeken: 1. het onderzoek naar de verdeling van de momentane horizontale componenten van de orbitaalsnelheid. 2. het onderzoek naar de verdeling van de maxima van de horizontale...
master thesis 1979
document
Van Heteren, J. (author)
De door Botma bepaalde richtingen (de richtingen van de snelheidsvectoren) komen met de golfcomponentrichtingen overeen indien er per frequentie slechts één richting voorkomt. In dat geval is het onderscheidend vermogen gelijk aan het gekozen richtingsinterval, afgezien van de meetfouten en de fouten t.g.v. de lengte van de meetlijnen. De door...
master thesis 1978
Searched for: author%3A%22Van+Heteren%2C+J.%22
(1 - 6 of 6)