Searched for: author%3A%22Van+Hijum%2C+E.%22
(1 - 6 of 6)
document
Van Hijum, E. (author)
De Leidraad Zee- en Meerdijken behandelt het dimensioneren van waterkeringen volgens de huidige veiligheidsbenadering gebaseerd op de gedachten van de Deltacommissie, waarbij de nieuwste inzichten op het gebied van de geotechniek en de constructieve waterbouwkunde zijn verwerkt. Dit geldt onder meer voor de berekening van golfoploop en -overslag...
report 1999
document
Van Hijum, E. (author)
This guide deals with the realisation and maintenance process for sea and lake dikes, dams, separation embankments and compartment dikes, in so far as they are primary flood defences. This guide is part of a coherent series of guides on flood defence (see table 1.1) and builds on the general TAW memorandum Gronslagen voor Waterkeren ...
report 1999
document
Holtrop, A. (author), Jorissen, R.E. (author), Venema, J.E. (author), Van der Berg, P. (author), Van Hijum, E. (author)
In dit rapport zijn de ervaringen van de beheeders en opstellers van de Leidraad Toetsen op Veiligheid gebundeld tot een voorbeeldenboek. Aan de hand van een fictief dijkringgebied wordt een volledgie toetsing uitgevoerd
report 1997
document
van de Paverd, M. (author), van Hijum, E. (author)
Collegediktaat oevervoorzieningen voor het HBO onderwijs; bevat materiaal mbt de technische aspecten van oevervoorzieningen alsmede hoe natuurvriendelijke oevers te maken zijn.
report 1993
document
Van Hijum, E. (author), Stive, M.J.F. (author)
Het doel van het onderzoek is om te komen tot een inventarisatie van literatuur met betrekking tot snelheidvelden in golven. Aan de hand van deze inventarisatie kan in een later stadium inzicht worden verkregen in de toepasbaarheid van bestaande golftheorieen of worden overgegaan tot de opzet van een beschrijvend model van het snelheidsveld...
report 1980
document
Van Hijum, E. (author), Ramkema, C. (author)
A literature study on the stability of shore protection with loose materials on a circular island, both for protections -with a static equilibrium with slopes smailer than 1:5 and for protections with a dynamic equilibrium. The application of gravel beaches on circular islands.
report 1975
Searched for: author%3A%22Van+Hijum%2C+E.%22
(1 - 6 of 6)