Searched for: author%3A%22Van+Leeuwen%2C+C.%22
(1 - 4 of 4)
document
Van Leeuwen, C. (author)
Cardiac flow acquisition is a young and ongoing field of research which provides us with a vast amount of unsteady 3D blood flow data of the heart (4D vector fields). These 4D vector fields of the heart are used in clinical research to gain insight in the flow patterns within the heart which in turn can be used to gain a better understanding of...
master thesis 2014
document
Netten, B. (author), Hegyi, A. (author), Wang, M. (author), Schakel, W.J. (author), Yuan, Y. (author), Schreiter, T. (author), Van Arem, B. (author), Van Leeuwen, C. (author), Alkim, T. (author)
conference paper 2013
document
Van Leeuwen, C. (author)
Het onderwerp Systems Engineering(SE) is onderwerp van veel discussie, wordt ervaren als een administrati eve plicht en leidt nog niet tot een vermindering van de faalkosten. In het uiteindelijke rapport hoop ik te kunnen bijdragen aan de verbetering van de toepassing van SE in de infratructurele sector. Systems Engineering kan bij een juiste...
master thesis 2009
document
Van Leeuwen, C. (author)
doctoral thesis 1977
Searched for: author%3A%22Van+Leeuwen%2C+C.%22
(1 - 4 of 4)