Searched for: author:"Van Loenen, B."
(1 - 19 of 19)
document
Welle Donker, F.M. (author), Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author)
Onderzoek AMS E-GOS Local Governance modellen van open data bij gemeenten en de performatie van open data.

In 2017 is het Kenniscentrum Open Data begonnen met het project ‘Effective Governance of Open Spatial data’ (E-GOS) Local. Het E-GOS Local onderzoeksproject was een uitbreiding op het E-GOS-project uitgevoerd door Dr. Glenn...
report 2018
document
Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
This paper introduces the Open Spatial Data Infrastructure (SDI) Assessment Framework as a new approach for assessing the openness of SDIs. Open SDIs are SDIs in which non-government actors such as businesses, citizens, researchers and non-profit organizations can contribute to the development and implementation of the SDI, use spatial data with...
journal article 2018
document
Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author)
In the past 20 years, European public authorities have invested considerable resources in the development of spatial data infrastructures. With the European INSPIRE Directive as an important driver, national spatial data infrastructures were developed throughout Europe to facilitate and coordinate the exchange and sharing of geographic data....
book chapter 2018
document
Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author)
In the search for the ideal spatial data infrastructure a common ground has been established for the development of open spatial data infrastructures. Starting from confidential, highly restricted data with use limited to particular public sector users, SDIs across Europe have developed towards a wider focus, civil society oriented...
report 2018
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
Dit onderzoek geeft inzage in de (potentiële) maatschappelijke kosten en baten van open data. Achtergrond vormt de ambitie die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in de Nationale Open Data Agenda (NODA) heeft geformuleerd om zoveel mogelijk overheidsgegevens die zich daarvoor lenen, als open data beschikbaar te stellen....
report 2017
document
Indrajit, A. (author), van Loenen, B. (author), van Oosterom, P.J.M. (author)
Spatial Information Infrastructure (SDI) has great potential to support smart city by providing framework dataset and real-time information services in urban informational infrastructure, the social infrastructure and citizen's participation practices. Bandung City and Jakarta City are maintaining their SDI for various kinds of decision-making...
conference paper 2017
document
van Loenen, B. (author), Ubacht, J. (author), Zuiderwijk-van Eijk, AMG (author)
Following open data policies worldwide, an increasing number of public organisations has now published open data that is free to be used by anyone. However, despite the significant increase in use of this open data, the open data
providers are mostly not aware of their users and the way in which the data is actually re-used. This is rooted...
conference paper 2017
document
della Corte, L. (author), van Loenen, B. (author), Cuijpers, Colette (author)
“Smart city” is a buzzword, highly hyped up and evading a unitary characterisation. Its blurriness is highlighted by the broad array of definitions with which academic and corporate literature have attempted at delineating the notion. This paper derives from the elaboration of several definitions that have been given to the concept of smart city...
conference paper 2017
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Ploeger, H.D. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracth van RIVM.
Open data is een van de pijlers van onze informatie-economie en van een transparante overheid. Ook de minister van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2015 aangekondigd werk te gaan maken van open data in de zorg. Naast het domein van de Volksgezondheid en Zorg heeft het...
report 2016
document
van Loenen, B. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), Welle Donker, F.M. (author)
Onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Economische Zaken.
Deze rapportage bevat een reflectie op de conceptrapportage van de Kamer van Koophandel van 2 mei 2016. Een eerdere versie van onderhavige rapportage is op 31 mei besproken met het ministerie van EZ en een vertegenwoordiging van de Kamer van Koophandel. Mede naar...
report 2016
document
de Jong, A.-J. (author), van Loenen, B. (author), Zevenbergen, J.A. (author)
The EU Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data aims at harmonising data protection legislation in the European Union. This should promote the free flow of products and services within the EU. This research found a wide variety of interpretations of...
conference paper 2016
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author), Bregt, AK (author)
In recent years, there has been an increasing trend of releasing public sector information as open data. Governments worldwide see the potential benefits of opening up their data. The potential benefits are more transparency, increased governmental efficiency and effectiveness, and external benefits, including societal and economic benefits. The...
journal article 2016
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author)
Since 2009, Open Government Data initiatives have been launched worldwide and the concept of open data is gaining momentum. Open data are often associated with realizing ambitions, such as a more transparent and efficient government, solving societal problems and increased economic value. However, between proposing an open data policy and...
journal article 2016
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author)
Open data are currently a hot topic and are associated with realising ambitions such as a more transparent and efficient government, solving societal problems, and increasing economic value. To describe and monitor the state of open data in countries and organisations, several open data assessment frameworks were developed. Despite high scores...
journal article 2016
document
Van Oortmarssen, A. (author), De Vries, M. (author), Van Loenen, B. (author)
Witboek over de spanning tussen privacyregels en het realiseren van het locatie-informatie potentieel. Dataficatie en locatie-informatie: een wereld die open gaat Ons spectaculair toegenomen vermogen data te genereren, transporteren, analyseren en weer te distribueren luidt een nieuw tijdperk in. Geo-informatie – en locatie-informatie in het...
report 2015
document
Welle Donker, F. (author), Van Loenen, B. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Het Kadaster en TNO. Voor publieke organisaties hoeft het beschikbaar stellen van open data geen negatief effect te hebben op de betaalde dienstverlening en producten. In een aantal gevallen zijn inkomsten uit betaalde diensten juist omhoog gegaan. De oorzaken van het uitblijven van een negatief effect zijn...
report 2015
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F. (author)
Teneinde een kansrijke opendatastrategie te ontwikkelen is het van belang om de bepalende factoren van open data integraal in onderling verband te bezien. Een opendata-beoordelings-raamwerk kan de basis vormen voor zo’n integrale benadering. Op basis van zo’n beoordelingsraamwerk kan een onderbouwde keuze worden gemaakt voor acties die ervoor...
report 2014
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
report 2014
document
Kulk, S. (author), Van Loenen, B. (author)
There is a growing tendency to release all sorts of public data on the Internet. The greater availability of interoperable public data catalyses secondary use of such data, which leads to growth of information industries and better government transparency. Open data policies may, nevertheless, be in conflict with the individual’s right to...
journal article 2012
Searched for: author:"Van Loenen, B."
(1 - 19 of 19)