Searched for: author%3A%22Van+Meijeren%2C+P.M.%22
(1 - 2 of 2)
document
Van Meijeren, P.M. (author)
master thesis 2016
document
Holkamp, Y.H. (author), Van Meijeren, P.M. (author)
In dit onderzoek hebben we de voor- en nadelen van het gebruik van NoSQL databases en het Command Query Responsibility Segregation(CQRS) met Event Sourcing(ES) pattern onderzocht. In het onderzoek dat ingaat op de verschillende NoSQL databases zijn een groot aantal databases geselecteerd voor nader onderzoek. De vergelijking is gemaakt op basis...
bachelor thesis 2012