Searched for: author%3A%22Van+Noortwijk%2C+J.M.%22
(1 - 6 of 6)
document
López De La Cruz, J. (author), Kuniewski, S.P. (author), Van Noortwijk, J.M. (author), Guriérrez, M.A. (author)
A method to test the assumption of nonhomogeneous Poisson point processes is implemented to analyze corrosion pit patterns. The method is calibrated with three artificially generated patterns and manages to accurately assess whether a pattern distribution is random, regular, or clustered. The interevent and the nearest-neighbor statistics are...
journal article 2008
document
Van Noortwijk, J.M. (author), Kalk, H.J. (author), Chbab, E.H. (author)
journal article 2004
document
Van Noortwijk, J.M. (author), Kok, M. (author), Hamoen, G. (author), Teunissen, E.A.H. (author)
Voor verschillende dijkringgebieden zullen geavanceerde berekeningen moeten worden gemaakt, waarmee de kans op een doorbraak van de waterkering en inundatie kan worden bepaald. Bij het berekenen van de kans op falen van een dijkring zijn de zogenoemde 'lengte-effecten' van groot belang. Onder het lengte-effect wordt verstaan de mate waarin een...
report 1997
document
Van Noortwijk, J.M. (author)
doctoral thesis 1996
document
Kok, M. (author), Van Noortwijk, J.M. (author)
Om Nederland te beschermen tegen overstromingen is een stelsel van waterkeringen aangelegd. Er zijn drieenvijftig dijkringgebieden te onderscheiden die tegen overstroming worden beschermd door een ring van dijken, duinen, kunstwerken, bijzondere waterkerende constructies en hoge gronden. De veiligheidsfilosofie ten aanzien van dijkringgebieden...
report 1996
document
van Noortwijk, J.M. (author), Dekker, A. (author), Cooke, R.M. (author), Mazzuchi, T.A. (author)
journal article 1992
Searched for: author%3A%22Van+Noortwijk%2C+J.M.%22
(1 - 6 of 6)