Searched for: author:"Van Ooijen, D.C."
(1 - 3 of 3)
document
Van Ooijen, D.C. (author)
Het advies betreft een beoordelingof een versterkte grasmat op het binnentalud van de tuimeldijk op de Afsluitdijk voldoet aan de eisen van de Deltacommissie. Daartoe is de hydraulische belasting van het binnentalud geschematiseerd en vergeleken met de ontwerplijn van het CIRIA-rapport 116, dan wel met de daarvoor uitgevoerde afstroomproeven....
report 1993
document
Wortelboer, J.H.L. (author), Van Ooijen, D.C. (author)
In het dijkverbeteringsplan Heusden-Oost is een kwelscherm opgenomen om piping te voorkomen. Onderzocht is of dit kwelscherm gerechtvaardigd is. Hiervoor zijn de nieuwste rekentechnieken (methode Sellmeijer) toegepast. Op grond van deze berekeningen is aangetoond, dat het aanbrengen van dit scherm niet nodig is in de situatie bij Heusden,...
report 1990
document
Struik, P. (author), Van Ooijen, D.C. (author)
De regionale directie Overijssel heeft de Dienst Weg- en Waterbouwkunde verzocht te bezien of zij een bijdrage kan leveren aan de onderbouwing van de minimaal gehanteerde waakhoogte van 0,50 m. in het stedelijke gebied van Kampen. Daarbij zou tevens aangegeven dienen te worden op welke wijze een reduktie van de minimaal gehanteerde waakhoogte...
report 1988