Searched for: author%3A%22Van+Os%2C+M.%22
(1 - 2 of 2)
document
Van Os, M. (author)
Agent-based modelling is a popular and suitable tool for exploring the possible states of so-called socio-technical systems. These systems consist of both technical artefacts (the physical infrastructure, e.g. pipelines), and many social artefacts (relevant actors and institutions, e.g. end-users and governments), which are intertwined with each...
master thesis 2012
document
Van Os, M. (author)
Steeds vaker wordt in geval van waterkerende of golfbrekende of golfhoogte reducerende constructies gekozen voor een caisson constructie uitgevoerd welke vaak is uitgevoerd met een verticale wand. Daardoor is onderzoek noodzakelijk naar de hydraulische randvoorwaarden om de constructies zo optimaal mogelijk te kunnen ontwerpen en bouwen. Wanneer...
master thesis 2002