Searched for: author%3A%22Van+Velzen%2C+E.%22
(1 - 8 of 8)
document
Engel, H. (author), Van Velzen, E. (author), Van der Wal, O. (author)
Between 1970 and 1990 the prewar districts of Dutch cities underwent an unparalleled process of renewal. What began as ‘building for the neighbourhood’ in protest against extensive demolition has now come to be known as ‘city renewal’. Large numbers of affordable dwellings and social facilities were created. However, businesses often disappeared...
book 2013
document
Van Loenen, A. (author), Van Heeringen, K.J. (author), Van Nooyen, R.R.P. (author), Van Velzen, E. (author)
In this paper we discuss a project in which water quality improvements of surface waters are gained by upgrading locally controlled sewer systems. The paper focuses on the reuse and extension of existing sewer systems and hardware and software infrastructure in an experimental integrated automatic control system for a rural region in the...
conference paper 2012
document
van Nooijen, R.R.P. (author), Kolechkina, A.G. (author), van Velzen, E (author), van Leeuwen, P (author)
conference paper 2012
document
Van Nooijen, R.P. (author), Kolechkina, A.G. (author), Van Leeuwen, P.E.R.M. (author), Van Velzen, E. (author)
We describe the first part of an attempt to include stakeholder participation in the design of a central automatic controller for a sewer system in a small pilot project (five subcatchments) and present lessons learned so far. The pilot is part of a project aimed at the improvement of water quality management through central automatic control of...
conference paper 2011
document
Klijn, F. (author), Kielen, N. (author), Franken, R. (author), Ter Maat, J. (author), Stuyt, L. (author), Van Velzen, E. (author), Werkman, W. (author)
De knelpuntenanalyse heeft betrekking op discrepanties tussen waterbeschikbaarheid en watervraag. Deze zijn gedentificeerd voor de huidige situatie en de toekomst. Daarbij is uitgegaan van de huidige inrichting van de waterhuishouding, autonome ontwikkeling van klimaat en maatschappij (zonder adaptatie aan klimaatverandering), en continuering...
report 2011
document
Silva, W. (author), Van Velzen, E. (author)
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat presenteert eind dit jaar in het ontwerp Nationaal Waterplan de hoofdlijnen van het waterveiligheidsbeleid voor de 21e eeuw. Een van de vragen die voorligt is of de veiligheidsnormen aanpassing behoeven. Een andere vraag is hoe de gevolgen van een ramp te beperken zijn. Als onderdeel van deze discussie...
report 2008
document
Van Velzen, E. (author), Beyer, D. (author), Berger, H. (author), Geerse, C. (author), Schelfhout, H. (author)
Het Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied is een hulpmiddel bij het vaststellen van de belastingen waarmee rekening dient te worden gehouden in een technisch ontwerp van een waterkering of rivierverruiming. De kern wordt gevormd door de hydraulische belastingen maar er is ook aandacht voor belastingen die niet direct door...
report 2007
document
Van Velzen, E. (author), Engel, H. (author)
Deze publicatie is verschenen in het kader van de tentoonstelling 'Architectuur van de stadsrand; Frankfurt am Main, 1925 - 1930' in het gebouw van de faculteit der Bouwkunde, TU-Delft (herfst 1987). Publicatie en tentoonstelling maken deel uit van het VF-onderzoek 'Verbetering van ontwerpmethoden, cluster architectuur van de massa-woningbouw'...
book 1987
Searched for: author%3A%22Van+Velzen%2C+E.%22
(1 - 8 of 8)