Searched for: author%3A%22Van+Westen%2C+C.J.%22
(1 - 5 of 5)
document
Van Westen, C.J. (author)
Regionale visie op VNK (Timmermans) Lessen uit New Orleans (Vrijling) Practisch nut van VNK en relatie met toetsing (Vonk) Proces van gegevens verzameling (Provoost) Lessen uit VNK (van Westen) De bepaling van overstromingskansen (Vrouwenvelder) Invloed van onzekerheden (Vrouwenvelder) Piping en overstromingskans (Calle) Kustwerken en...
report 2006
document
Van Westen, C.J. (author)
The purpose of the Floris Project The government considers it important that the public has a better understanding of the probability of their area being hit by a flood. The government also wants to have a clear view of the relatively weaker areas in flood protection. Other experts have, moreover, indicated that the protection against flooding...
report 2005
document
van Westen, C.J. (author)
doctoral thesis 1993
document
Vereeke, S. (author), Verhees, H.A.Q. (author), Vroon, J. (author), Van Westen, C.J. (author)
De rapportage van het project Evaluatie Oosterschelde bestaat uit de evaluatienota 'de evaluatie van de Oosterschelde na 5 jaar stormvloedkering' (AX91.089) en twee onderbouwende nota's: 'Beheer stormvloedkering Oosterschelde: ervaring en bijstelling' en 'De effecten van de waterbouwkundige werken op het getijdemilieu van de Oosterschelde'(AX91...
report 1991
document
Boeije, R.C. (author), Van Westen, C.J. (author)
Het huidig en voorgenomen landelijk en regionaal beleid ten aanzien van de zoute watersystemen is in hoge mate gericht op het terugdringen van verontreinigingen en het beschermen van natuurlijke waarden. Ondanks de nodige inspanningen blijven de hoge gehalten aan nutriƫnten en microverontreinigingen in water en bodem en de aantasting van de...
report 1989
Searched for: author%3A%22Van+Westen%2C+C.J.%22
(1 - 5 of 5)