Searched for: author%3A%22Van+de+Graaff%2C+J.%22
(1 - 13 of 13)
document
Van de Graaff, J. (author)
Lecture notes ct5309. Tides, currents and water; coastal problems; sediment transport processes; coastal transport modes; longshore transport; cross-shore transport; fundamentals of mud; channels and trenches; coastal protection; application of structures; application of nourishments.
lecture notes 2009
document
Den Heijer, C. (author), Reniers, A.J.H.M. (author), Van de Graaff, J. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
Coastal dunes protect low lying coastal areas against the sea. Extreme waves and water levels during severe storms may cause breaching of the dunes. Consequently, serious damage due to flooding and direct wave attack could occur, resulting in loss of life and property. Proper coastal management implies that reinforcement measures will be taken...
conference paper 2008
document
Den Heijer, C. (author), Van de Graaff, J. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
Coastal dunes protect low lying coastal areas against the sea. Extreme waves and water levels during severe storms may cause breaching of the dunes. Consequently, serious damage due to flooding and direct wave attack could occur, resulting in loss of life and property. Proper coastal management implies that reinforcement measures will be taken...
conference paper 2008
document
Van de Graaff, J. (author), Van Gent, M.R.A. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
De TAW Leidraad Duinafslag van 1984 is vervangen door dit Technisch Rapport Duinafslag 2006 (TRDA2006). De hoofdreden daarvoor is dat er indertijd bij het opstellen van de Leidraad 1984 niet voldoende rekening is gehouden met het effect dat de golfperiode heeft op de mate van duinafslag. Metingen van golfkarakteristieken hebben inmiddels laten...
report 2007
document
Van de Graaff, J. (author), Boers, M. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Walstra, D.J. (author), Steetzel, H.J. (author)
report 2007
document
Klein, A.H. (author), De Menezes, J.T. (author), Sperb, R.S. (author), Siegle, E. (author), Fontura, R. (author), Van de Graaff, J. (author), Stive, M.J.F. (author), Van der Schrieck, G.L.M. (author), Verhagen, H.J. (author)
Balneário Camboriú is a very touristy city in southern Brazil, situated in the five kilometer wide Camboriú Bay. Its main tourist attraction is the beach, which is 5800 m long and rather narrow with a dry width of 10 to 20 m. The city is facing several problems regarding the beach that have a negative impact on tourism. The main problems are:...
student report 2004
document
Bakker, W.T. (author), Van de Graaff, J. (author), Kraak, A.W. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
Op 6 en 7 oktober 1994 hebben twee grootschalige damdoorbraakexperimenten plaatsgevonden in Het Zwin in Zee uwsch-Vlaanderen. Vooral het eerste experiment op 6 oktober heeft veel publicitaire aandacht getrokkcn. Op het beslissende ogenblik, het begin van de proef rondom het tijdstip van hoogwater, verliep deze proef niet volgens verwachting. Het...
report 1996
document
Verhagen, H.J. (author), Van de Graaff, J. (author), Steetzel, H.J. (author)
Achtergrondinformatie voor de Leidraad Zandige kust, functies en beheer van de Nederlandse kust, het zandsysteem, kustverdedigingsmaatregelen, kustbeheer, veiligheid en ligging van duinen, instandhouding van de zeewering.
report 1995
document
Van de Graaff, J. (author)
A method is presented to evaluate the safety of dunes as a sea defence. The method is based on the dune erosion profile according to VELLINGA combined with a probabilistic approach. Every dune can be tested with this method and it is possible to determine the probability of collapse of a dune whereby the polders are flooded.
report 1989
document
Van de Graaff, J. (author)
doctoral thesis 1988
document
Van de Graaff, J. (author)
De leidraad, die in eerste instantie bedoeld is voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als primaire waterkering, is opgebouwd uit de volgende drie hoofdelementen: - Een rekenmodel voor de verwachting van duinafslag tijdens stormvloed. Dit rekenmodel vormt een belangrijk onderdeel van de hierna genoemde toetsingsmethodes (hoofdstuk 3)...
report 1984
document
Van de Graaff, J. (author)
Vooral gestimuleerd door het ontwerp van de Oosterschelde stormvloedkering krijgt de zogenaamde probabilistische ontwerpfilosofie in toenemende mate aandacht in de waterbouwkundige ontwerppraktijk. (Bij een probabilistisch ontwerp wordt op basis van risico-analyses en waarschijnlijkheidsberekeningen de veiligheid van het ontwerp beoordeeld.)...
report 1984
document
Van de Graaff, J. (author), Van Overeem, J. (author)
Als T.O.W. onderzoek is door het Waterloopkundig Laboratorium een onderzoek uitgevoerd waarbij enkele moderne zandtransportformules zodanig zijn aangepast dat de gecombineerde werking van golven en stroom in rekening kan worden gebracht. Uit dat onderzoek bleek dat de aangepaste White-Ackers formule het beste aansloot bij een serie modelproeven...
report 1977
Searched for: author%3A%22Van+de+Graaff%2C+J.%22
(1 - 13 of 13)