Searched for: author:"Van de Kreeke, J."
(1 - 5 of 5)
document
Stive, M.J.F. (author), Ji, L. (author), Brouwer, R.L. (author), Van de Kreeke, J. (author), Ranasinghe, R.W.M.R.J.B. (author)
The well-known empirical relationship between the equilibrium cross-sectional area of tidal inlet entrances (A) and the tidal prism (P), first developed by O’Brien (1931), has been extensively reviewed. Our theoretical investigations indicate that a unique A-P relationship should only be expected for clusters of inlets that are phenomenological...
conference paper 2010
document
Cleveringa, J. (author), Dunsbergen, D.W. (author), Van de Kreeke, J. (author), Mulder, J.P.M. (author), Spanhoff, R. (author)
Deze rapportage beschrijft de operationele stand van morfologische praktijkkennis, dat wil zeggen de morfologische kennis die kennelijk haar weg gevonden heeft in de dagelijkse praktijk van beleid en beheer van de Nederlandse kust. Die kennis betreft de onderbouwing van bestaande voorschriften, regels, wetten, richtlijnen en beleidsnota’s, zoals...
report 2003
document
Chiu, T.Y. (author), Van de Kreeke, J. (author), Dean, R.G. (author)
This study pertains to lagoons connected to the ocean by narrow, constricted inlets. The purpose of the study is to evaluate the convective or non-dispersive transport in these lagoon systems. Equations describing the flow in the lagoon and in the inlets are derived. Because the convective transport results from the higher order (non-linear)...
report 1970
document
Van de Kreeke, J. (author), Paape, A. (author)
Onderzoek naar de vanuit waterloopkundig oogpunt aanvaardbare constructies voor de nieuwe havendammen bij Hoek van Holland. Twaalf alternatieve constructies zijn globaal uitgewerkt en met elkaar vergeleken (breuksteenopties, caissons en perronwanden).
report 1965
document
Van de Kreeke, J. (author)
Uit de proeven blijkt, binnen de grenzen van de onderzochte toestanden, dat de kritieke gemiddelde snelheid (vkr) kan worden voorgesteld door als een functic van de logarithme van de waterdiepte boven de dam (h dam). De grootste aantasting vindt plaats ter plaatse van de benedenkruinlijn.
report 1963
Searched for: author:"Van de Kreeke, J."
(1 - 5 of 5)