Searched for: author%3A%22Van+de+Paverd%2C+M.%22
(1 - 6 of 6)
document
Van de Paverd, M. (author)
master thesis 2006
document
Van de Paverd, M. (author)
In Nederland zal de komende jaren een omvangrijke inspanning worden geleverd op het gebied van de rivierdijkversterking. Een van de problemen, die hierbij een rol speelt is kwellend water naar het achterland. Dit speelt een rol bij een tweetal faalmechanismen te weten piping en afschuiving van het binnentalud. Traditioneel worden deze problemen...
master thesis 1994
document
Kuijper, H. (author), De Gaaij, R.J.P. (author), Van de Paverd, M. (author)
Diktaat waterkeringen voor het HTS onderwijs gemaakt in opdracht van de vereninging K&O (VBKO, Vereniging van Waterbouwers) en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat.
report 1993
document
van de Paverd, M. (author), van Hijum, E. (author)
Collegediktaat oevervoorzieningen voor het HBO onderwijs; bevat materiaal mbt de technische aspecten van oevervoorzieningen alsmede hoe natuurvriendelijke oevers te maken zijn.
report 1993
document
Van de Paverd, M. (author)
In dit rapport worden rekenregels gegeven om op relatief eenvoudige wijze tot toetsing of het ontwerp van een bekleding voor een zeedijk te komen. Bij het samenstellen van dit rapport is als doelgroep een pas afgestudeerde HTS-student voor ogen gehouden.
report 1993
document
Van de Paverd, M. (author)
Bij het maken van adviesprojecten bleek het vaak nodig te zijn om een verklarende woordenlijst op te nemen van moeilijke woorden. Dit is onze eerste aanzet om tot een eens luidende woordenlijst te komen. De lijst bevat een vijftal catagoriƫn te weten: geohydrologie, grondmechanica, duinen, kustwaterbouw en risicoanalyse. De woorden zijn...
report 1992
Searched for: author%3A%22Van+de+Paverd%2C+M.%22
(1 - 6 of 6)