Searched for: author%3A%22Van+den+Heuvel%2C+J.%22
(1 - 3 of 3)
document
Van den Heuvel, J. (author)
Tijden veranderen. Het klassieke model van de verzorgingsstaat waarbij de overheid in alles kon voorzien is sterk aan verandering onderhevig. In de huidige netwerk- en informatiesamenleving worden burgers steeds mondiger en zelfstandiger. Mede door het tekort van de overheid, wat ook ons tekort is, wordt er een groter beroep gedaan op de eigen...
master thesis 2015
document
Van den Heuvel, J. (author)
Het doel van deze master thesis was om inzicht te krijgen in hoeverre de ruimtelijke structuur debet is aan de problemen in naoorlogse wijken als Pendrecht en Zuidwijk. Dit in relatie met de huidige aanpak van wijkvernieuwing en herstructurering van deze wijken. Deze vernieuwing en herstructurering is met name gericht op programmatische ingrepen...
master thesis 2010
document
van den Heuvel, J. (author)
In the world of high performance sailing people are using state of the art technology to push the limits in speed and performance. The introduction of the sport kitesurfing has shown the power that kites can generate. It has meant a revolution in the world of surfing. Kitesurfing only exists since 15 years and began to expand around the world...
master thesis 2010