Searched for: author%3A%22Van+der+Kogel%2C+H.%22
(1 - 4 of 4)
document
Van der Kogel, H. (author)
Voortgangsrapport van het numerieke onderzoek.
report 1983
document
Van der Kogel, H. (author)
Naar aanleiding van de vraagstelling of de A.B.-meetmethode toegepast zou kunnen worden voor nadere Informatie over de stabiliteit van dijklichamen, zijn laboratorium-, schaal- en veldproeven uitgevoerd. Uit de triaxiaalproeven is gebleken, dat voor zowel klei, veen als zand er een correlatie was tussen "A.E.-counts" en rek. Verder blijkt zand...
report 1982
document
Van der Kogel, H. (author), Penning, A. (author), Koerner, R.M. (author), Schenkeveld, F.M. (author)
Dit rapport vat de resultaten samen van de meetrapporten "Acoustic Emission" (A.E.) gedrag van verschillende grondsoorten door ing. F.M. Schenkeveld, LGM en "Acoustic emission laboratory testing of sand, clay and peat soils" door Prof. R.M. Koerner, Drexel University, U.S.A. Het onderzoek werd verricht in opdracht van het Centrum voor Onderzoek...
report 1982
document
Van der Kogel, H. (author), Penning, A. (author), Koerner, R.M. (author)
report 1981
Searched for: author%3A%22Van+der+Kogel%2C+H.%22
(1 - 4 of 4)