Searched for: author%3A%22Van+der+Kooij%2C+J.%22
(1 - 7 of 7)
document
Montauban, C.C. (author), Van der Kooij, J. (author)
Inhoud 1 - Inleiding 2 - Locatiegegevens 3 - Opzet onderzoek 4 - Laagdikte 5 - Dichtheid proefstuk (afmetingen; massa) 6 - Dichtheid mengsel; holle ruimte 7 - Samenstelling 8 - Bitumeneigenschappen 9 - Splijtproeven 10- Drukproeven 11- Trekproeven 12- Conclusies 13- Referenties Bijlagen : 1 - Situatie Dijkvak Paesens-Wierum 2 - Dwarsdoorsnede...
report 1991
document
van der Kooij, J. (author)
conference paper 1982
document
van der Kooij, J. (author)
report 1980
document
van der Kooij, J. (author)
report 1979
document
van der Kooij, J. (author)
master thesis 1970
document
van der Kooij, J. (author)
report 1969
document
van der Kooij, J. (author)
report 1969
Searched for: author%3A%22Van+der+Kooij%2C+J.%22
(1 - 7 of 7)