Searched for: author:"Van der Meer, J."
(1 - 4 of 4)
document
Kortenhaus, A. (author), Van der Meer, J. (author), Burcharth, H.F. (author), Geeraerts, J. (author), Pullen, T. (author), Ingram, D. (author), Troch, P. (author)
CLASH is concentrating on investigations of wave overtopping for different structures in prototype and in laboratory. The model investigations have focussed on wave overtopping and the comparison of overtopping results from small-scale model tests and prototype measurements. Possible differences in the results from small-scale tests and...
report 2005
document
Steendam, G.J. (author), Van der Meer, J. (author), Verhaeghe, H. (author), Besley, P. (author), Franco, L. (author), Van Gent, M.R.A. (author)
One of the main objectives within the EU-project CLASH (www.clash-eu.org) was to create a generic prediction method for wave overtopping at coastal structures by means of the Neural Network technique. An extensive and homogeneous database on wave overtopping was set up within CLASH, mainly with the aim to be used for the training process of the...
report 2004
document
Groenewold, S. (author), Ruardij, P. (author), Van der Meer, J. (author), Duineveld, G. (author), Bergman, M. (author), Rijnsdorp, A. (author)
Het doel van dit deelproject om de effecten van de aanleg van Flyland (veranderingen gesuspendeerd inert particulair materiaal in de waterkolom, fytoplanktonconcentraties en sedimentatie) op lager trofisch niveau (macrobenthos) beter door te vertalen naar hogere trofische niveaus zoals b.v. garnalen en vissen. Het gaat om een kwantitatieve...
report 2003
document
Van der Meer, J. (author)
Overzicht met foto's van verschillende typen dijkbekledingen met daarbij de ruwheidsfactoren die gebruikt kunnen worden bij het berekenen van golfoploop en golfoverslag
report 2002
Searched for: author:"Van der Meer, J."
(1 - 4 of 4)