Searched for: author%3A%22Van+der+Most%2C+H.%22
(1 - 4 of 4)
document
Asselman, N. (author), Klijn, F. (author), Van der Most, H. (author)
In het kader van de beleidsvoorbereiding Waterveiligheid 21e eeuw (WV21) vindt een herbezinning plaats op de beheersing van overstromingsrisico’s in Nederland. Daarbij gaat het zowel om het verminderen van de kans op overstromingen (waterkeren) als het beperken van de gevolgen van overstromingen. Voor het bepalen van de maatschappelijk meest...
report 2008
document
Van der Most, H. (author)
Studie naar de invloed van onzekerheden en spreiding op de betrouwbaarheid van de beoordeling ven de stabiliteite van het binnentalud van een (rivier)dijk. Mogelijkheden van een probabilistische benadering van het stabiliteitsprobleem.
master thesis 1980
document
Van der Most, H. (author)
Het rapport "Literatuuronderzoek bij een hoog voorland" bevat een systematische weergave van de bestaande kennis van het gedrag van golven in een bepaalde ondiepte-situatie. Die situatie betreft een tamelijk vlak, relatief hoog liggend voorland voor een kust met daar boven een geringe waterdiepte, en wel het gebied vanaf de lijn waar de golven...
master thesis 1979
document
Van der Most, H. (author)
report 1979
Searched for: author%3A%22Van+der+Most%2C+H.%22
(1 - 4 of 4)