Searched for: author%3A%22Vastenburg%2C+E.W.%22
(1 - 2 of 2)
document
Van Steeg, P. (author), Vastenburg, E.W. (author)
To test the stability of sand filled geotextile tubes under wave attack, tests were performed in the Delta Flume of Deltares on a scale of approximately 1:2 - 1 :4. Wave conditions in the model varied up to 1.5 m significant wave height. Seven test series with different geometric conditions were tested. In four test series, single placed tubes...
report 2010
document
Vastenburg, E.W. (author)
In dit rapport is een meetplan beschreven voor monitoring van de bresvorming en taludontwikkeling tijdens zandwinning. De beschrijving vindt plaats in het kader van het Delft Cluster werkpakket ‘Oeverstabiliteit bij verdieping waterbodem’. Het plan moet dienen als basis voor een concreet plan zodra er zich een concrete mogelijkheid voordoet om...
report 2009