Searched for: author:"Veer, M.A.C."
(1 - 3 of 3)
document
Löffler, M. (author), Veer, M.A.C. (author)
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de initiatieven met dynamisch kustbeheer, de ervaringen, resultaten, kosten knelpunten, vragen, meningen, draagvlak en verdere mogelijkheden. Belangrijk nevendoel van dit evaluatie-onderdeel is het informeren van beheerders en van de bevolking. De informatie is verkregen door een groot aantal...
report 1999
document
Löfffler, M.A.M. (author), Veer, M.A.C. (author)
Het versterken van de natuurlijke dynamiek in de zeereep is één van de actiepunten uit de tweede kustnota (Kustbalans1995). Op een eerdere studiedag in 1996 is aan de hand van de eerste praktijkervaringen ingegaan op (initiërende) maatregelen, mogelijke effecten en de monitoring hiervan. Inmiddels is er echter meer ervaring opgedaan in grote en...
report 1998
document
Löffler, M.A.M. (author), Veer, M.A.C. (author), Ebbinge, H. (author)
Een handleiding voor het opstellen van monitoring-programma's voor het volgen van de effecten van dynamisch kustbeheer. Aanleiding voor dit product vormen vele vragen over de effecten van dynamisch kustbeheer. Monitoring kan een middel zijn om een antwoord hierop te vinden. Deze handleiding is geen kant en klaar monitoring-programma, dat mee het...
report 1998