Searched for: author%3A%22Vellinga%2C+P.%22
(1 - 9 of 9)
document
Katsman, C.A. (author), Sterl, A. (author), Beersma, J.J. (author), Van den Brink, H.W. (author), Church, J.A. (author), Hazeleger, W. (author), Kopp, R.E. (author), Kroon, D. (author), Kwadijk, J. (author), Lammersen, R. (author), Lowe, J. (author), Oppenheimer, M. (author), Plag, H.P. (author), Ridley, J. (author), Von Storch, H. (author), Vaughan, D.G. (author), Vellinga, P. (author), Vermeersen, L.L.A. (author), Van de Wal, R.S.W. (author), Weisse, R. (author)
Sea level rise, especially combined with possible changes in storm surges and increased river discharge resulting from climate change, poses a major threat in low-lying river deltas. In this study we focus on a specific example of such a delta: the Netherlands. To evaluate whether the country’s flood protection strategy is capable of coping with...
journal article 2011
document
Vellinga, P. (author), Katsman, C.A. (author), Sterl, A. (author), Beersma, J.J. (author)
klimaatverandering
report 2008
document
Helmer, W. (author), Vellinga, P. (author), Litjens, G. (author), Goosen, H. (author), Ruijgrok, E. (author), Overmars, W. (author)
Onze relatie met de zee gaat een nieuw tijdperk in. Zeespiegelstijging en bodemdaling dwingen ons langzaam maar zeker tot een ruimtelijke inrichting die daar beter op inspeelt. Activiteiten in de kustzone zullen voortaan scherper beoordeeld moeten worden op hun bijdrage aan de veerkracht van de Nederlandse kust. Het wegzakken van Nederland is...
report 1996
document
Vellinga, P. (author)
doctoral thesis 1986
document
Vellinga, P. (author), Steetzel, H.J. (author)
Dit rekenmodel, dat een onderdeel vormt van de "Leidraad voor de beoordeling van duinen als waterkering", is echter alleen toegestaan voor betrekkelijk rechte kusten met een onverdedigd duin. Voor kustvakken met een sterke kromming, zoals bij de koppen van eilanden, en/of een onderbreking van het strand- of duinprofiel, moet rekening worden...
report 1985
document
Rakhorst, H.D. (author), Roelse, P. (author), Verhagen, H.J. (author), Visser, W. (author), Nolte, R. (author), Dillingh, D. (author), Vellinga, P. (author)
In de "leidraad voor de beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering" wordt aangegeven hoe aan de bij de Deltawet vastgestelde veiligheidsnormen de duinen als primaire waterkering moeten worden getoetst. De veiligheid van de Nederlandse duinenkust is op grond van de situatie in 1983 beoordeeld. Tevens is de bezwijkkans bepaald voor...
report 1984
document
Vellinga, P. (author), Van Banning, G.K.F.M. (author)
Op 1 en 2 februari 1983 is de Nederlandse kust getroffen door een stormvloed, die voor de sectoren Westholland, Den Helder en Delfzijl valt onder de qualificatie lage stormvloed en voor de sectoren Schelde en Harlingen onder de qualificatie middelbare stormvloed. Aangezien deze stormvloed zorgde voor niet onaanzienlijke duinafslag werd deze op...
report 1984
document
Blaauw, H.G. (author), Lindenberg, J. (author), Strating, J. (author), Vellinga, P. (author)
conference paper 1983
document
Vellinga, P. (author)
Op 3 januari 1976 werd de Nederlandse kust getroffen door een stormvloed, waarbij op vele plaatsen langs de kust een waterstand werd bereikt, welke gemiddeld slechts één maal per 20 jaar voorkomt. Aangezien deze stormvloed vrij omvangrijke duinafslag tot gevolg had, verdient het aanbeveling de voorlopige richtlijn op zijn waarde te onderzoeken...
report 1978
Searched for: author%3A%22Vellinga%2C+P.%22
(1 - 9 of 9)