Searched for: author%3A%22Ven%2C+M.F.C.%22
(21 - 25 of 25)

Pages

document
Van de Ven, M.F.C. (author), Montauban, C.C. (author)
Projectbureau Zeeweringen (PBZ) heeft gevraagd om een eenvoudige methode waarmee een correctie kan worden toegepast op de ontwerpgrafiek [1] van waterbouwasfaltbeton (WAB, VTV 2004), indien in plaats van WAB het mengsel grindasfaltbeton (GAB) wordt toegepast. Nagegaan dient te worden welke sterkte en stijfheid van GAB mag worden verwacht en hoe...
report 2007
document
Van de Ven, M.F.C. (author)
1. Inleiding 2. Principe berekening met GOLFKLAP 3. Literatuur 4. Voorstel procedure beddingsconstante uit literatuur en expert opinion 5. Rapporten NPC en bestaande procedure. 6 Vergelijking voorstel met bestaande procedure. 7. Conclusies en aanbevelingen Literatuurlijst BIJLAGE 1. Globale analyse beddingsconstante uit [2] BIJLAGE 2....
report 2005
document
Montauban, C.C. (author), Ven, M.F.C. (author)
In de nieuwe wet op de waterkeringen moet de beheerder van een zeedijk iedere 5 jaar een uitspraak doen over de veiligheid van zijn dijk. Het betreft dan het kunnen doorstaan van een zogenaamde superstorm. Met de aktuele vermoeiingseigenschappen van het asfalt wordt berekend of de bekleding een superstorm kan doorstaan. De...
report 1994
document
Montauban, C.C. (author), Ven, M.F.C. (author)
report 1993
document
Montauban, C.C. (author), Van de Ven, M.F.C. (author)
Asfaltbeton wordt veelvuldig toegepast als bekledingsmateriaal voor dijken. Bij het ontwerpen van bekledingen is de golfbelasting tijdens zware stormen een belangrijk gegeven. In de huidige berekening van de laagdikte speelt de dynamische buigtreksterkte van het asfalt bij relatief lage aantallen lastherhalingen een overheersende rol. Ook de...
report 1992
Searched for: author%3A%22Ven%2C+M.F.C.%22
(21 - 25 of 25)

Pages