Searched for: author%3A%22Verbeek%2C+H.%22
(1 - 5 of 5)
document
Plette, S. (author), Prins, T. (author), Boers, P. (author), Van de Berg, M. (author), Peperzak, L. (author), De Jonge, J. (author), Wetsteijn, B. (author), Lammens, E. (author), Verbeek, H. (author), Menting, G.A.M. (author), Leus, F. (author)
Het programma van het thema eutrofiëring & productiviteit bestaat uit onderzoek en advies ten behoeve van de onderbouwing van het ingezette saneringsbeleid en de ondersteuning van watersysteemaanpak, d.w.z. herstelmaatregelen in het watersysteem. Daartoe wordt samengewerkt met verschillende kennisinstituten, zoals STOWA, RIVM, NIOO, ALTERRA en...
report 2002
document
De Brouwer, J. (author), Crosato, A. (author), Dankers, N. (author), Van Duin, W. (author), Herman, P.M.J. (author), Van Raaphorst, W. (author), Stive, M.J.F. (author), Talmon, A.M. (author), Verbeek, H. (author), De Vries, M.B. (author), Van der Wegen, M. (author), Winterwerp, J.C. (author)
Description of eco-morphodynamic processes in the Dutch deltas.
report 2001
document
Tanczos, I. (author), de Brouwer, J. (author), Crosato, A. (author), Dankers, N. (author), van Duin, W. (author), Herman, P.M.J. (author), van Raaphorst, W. (author), Stive, M.J.F. (author), Talmon, A.M. (author), Verbeek, H. (author), de Vries, M.B. (author), van der Wegen, M. (author), Winterwerp, J.C. (author)
report 2001
document
Verbeek, H. (author), Jansen, B. (author), Van Zetten, J. (author)
In opdracht van de Directie Zuid-Holland heeft het RIZA een onderzoek naar het erosiegedrag van het Haringvliet voorbereid en uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de kritieke snelheid voor erosie; in modellen werd tot nu toe een geschatte waarde van 0.33 m/s (0.2 à 0.3 N/m2) aangehouden. Het onderzoek heeft op twee manieren...
report 1994
document
Verbeek, H. (author), Cornelisse, J. (author)
Aan de veldmetingen rond Cromstrijen van september 1992 liggen twee redenen ten grondslag, namelijk (A) een beheersvraag vanuit de directie Zuid-Holland en (B) een fundamentele vraag vanuit het slibonderzoek. Hieronder worden deze vragen kort toegelicht: (A) Door de studies naar de berging van de specie uit de sanering van de waterbodems van het...
report 1993
Searched for: author%3A%22Verbeek%2C+H.%22
(1 - 5 of 5)