Searched for: author:"Verheij, H.J."
(1 - 20 of 84)

Pages

document
van Dorsser, Cornelis (author), Verheij, H.J. (author)
This report, that serves as an advice report to PIANC InCom WG 179, addresses the optimal dimensions for inland waterway infrastructures as required for the efficient transport of continental pallet wide high cube 45 foot containers.
report 2016
document
Quist, P. (author), Verheij, H.J. (author)
De trendrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken en recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde ontwikkelingen.
report 2015
document
Quist, P. (author), Verheij, H.J. (author)
De trendrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken en recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde ontwikkelingen.
report 2015
document
Quist, P. (author), Verheij, H.J. (author)
De trendrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken en recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde ontwikkelingen.
report 2015
document
Van de Sande, S.A.H. (author), Uijttewaal, W.S.J. (author), Verheij, H.J. (author)
Granular filters are used for protection against scour and erosion of base material. For a proper functioning it is necessary that at the interfaces between the filter structure, the subsoil and the water flowing above the filter structure no material will be transported. Different types of granular filters can be distinguished, this paper...
conference paper 2014
document
Zhou, M. (author), Roelvink, J.A. (author), Verheij, H.J. (author), Ligteringen, H. (author)
When a ship sails with a certain speed, there is always a return current along and under the ship. The return current induces a water level depression around the ship. When the ship travels along a bank, the flow field around the ship is asymmetrical. Additional bank effects will be induced. A reliable estimation of all these effects and the...
conference paper 2013
document
Van der Meer, J.W. (author), Van Hovern, A. (author), Paulissen, M. (author), Steendam, G.J. (author), Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Kruse, G. (author)
Dit rapport is voortgekomen uit de resultaten van een vier jaar durend destructief onderzoek naar de erosiebestendigheid van binnentaluds onder golfoverslagbelasting. Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd met de golfoverslagsimulator. In het onderzoek is kennis ontwikkeld over de wijze waarop golfoverslag de grasbekleding van een binnentalud...
report 2012
document
Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Dorst, K. (author), Van de Sande, S. (author)
Granular filters are used for protection of structures against scour and erosion. For a proper functioning it is necessary that the interfaces between the filter structure, the subsoil and the water flowing above the filter structure are stable. Stability means that there is no transport of subsoil material through the filter to the water above...
conference paper 2012
document
De Sonneville, B. (author), Van Velzen, G. (author), Verheij, H.J. (author), Dorst, K. (author)
Traditional guidelines on rock protection at circular piers predominantly focus on preventing shear failure (by choosing a sufficiently large rock size), winnowing failure (by designing an appropriate filter) and edge failure (by selecting a sufficient extent). In particular areas (e.g. in an eroding river channel or in an area with large-scale...
conference paper 2012
document
Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Hardeman, B. (author), Paulissen, M. (author)
Destructive wave overtopping tests have been performed at more than 20 dike sections in the Netherlands using the Wave Overtopping Simulator to simulate the overtopping waves. The tests show the combined behaviour of turf and substrate up to mean wave overtopping discharges of 75 ?/s per m, meaning wave volumes up to 5,500 ?/m with flow...
conference paper 2012
document
Steendam, G.J. (author), Hoffmans, G. (author), Bakker, J. (author), Van der Meer, J.W. (author), Frissel, J. (author), Paulissen, M. (author), Verheij, H.J. (author)
Overview of overtopping with focus on river dikes. Realtin with sod density.
report 2012
document
Hoffmans, G. (author), Verheij, H.J. (author)
This paper discusses scour without bed protection, such as propeller scour, two-dimensional horizontal, three-dimensional horizontal scour generated by free jets downstream of gates and outlets, two-dimensional vertical and three-dimensional vertical scour. The flow velocities in two- and three-dimensional propeller and free jets are briefly...
journal article 2011
document
Quist, P. (author), De Jong, M. (author), Verheij, H.J. (author)
De doelstelling van deze trendrapportage is het geven van een overzicht van de stand van zaken en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van de trendrapportage kansen inzichtelijk worden en het mogelijk wordt om in te spelen op de gesignaleerde...
report 2011
document
Van der Meer, J.W. (author), Hardeman, B. (author), Steendam, G.J. (author), Schüttrumpf, H. (author), Verheij, H.J. (author)
Wave overtopping discharges at coastal structures are well described in the EurOtop Manual (2007), including the distribution of overtopping wave volumes. Each volume that overtops a dike or levee will have a certain flow velocity and depth record in time, often given by the maximum velocity and flow depth. This paper describes some further...
conference paper 2011
document
Klein Breteler, M. (author), 't Hart, R. (author), Verheij, H.J. (author), Knoeff, H. (author)
Het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen (SBW) heeft als doel het invullen van de belangrijkste kennisleemtes voor een scherper beeld van de veiligheid van primaire waterkeringen tegen overstromingen. Een van de projecten is SBW-Reststerkte. De reststerkte is het waterkerend vermogen dat overblijft na initiële schade aan een...
report 2010
document
Quist, P. (author), Verheij, H.J. (author)
Dit is de eerste uitgave van de trendrapportage met betrekking tot de Nederlandse binnenvaart en de binnenvaarwegen. Deze trendrapportage zal iedere twee jaar worden uitgegeven en is een gezamenlijke productie van Rijkswaterstaat en TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. In deze eerste uitgave komen onderwerpen aan de orde als...
report 2010
document
Douven, W.J.A.M. (author), Goichot, M. (author), Verheij, H.J. (author)
This document presents a set of Best Practice Guidelines for road development and rehabilitation in the Mekong floodplains of Cambodia and Viet Nam. The guidelines are developed under the ‘Roads and Floods’ project1. The guidelines are based on the review of local practice, international experience, and case study results. They are intended for...
report 2009
document
Verheij, H.J. (author), Hoffmans, G. (author), Den Adel, H. (author), Akkerman, G.J. (author), Giri, S. (author)
A desk study has been carried out regarding interface stability of granular filter structures. Actually, the project focuses on two particular aspects: (1) interface stability as function of the thickness of the filter layer consisting of standard armourstone gradings, and (2) interface stability of gravel mixtures with a wide gradation The...
report 2009
document
Vuren, S. van (author), Verheij, H.J. (author), Crebas, J.I. (author)
report 2008
document
Diermanse, F.L.M. (author), Verheij, H.J. (author)
report 2008
Searched for: author:"Verheij, H.J."
(1 - 20 of 84)

Pages