Searched for: author%3A%22Verheul%2C+W.J.%22
(1 - 20 of 49)

Pages

document
Janssen, C. (author), Daamen, T.A. (author), Verheul, W.J. (author)
Social sustainability’s implementation in urban development is a complex endeavour that demands alternative forms of governance. This article draws on the capabilities approach as an evaluative framework to better understand this implementation process. Through an in-depth case comparison of two Dutch urban development projects, the study...
journal article 2024
document
Verheul, W.J. (author), Adriaansens, Rémi (author), van der Leij, Imme (author), van Vliet, Jaco (author)
Feyenoord City in Rotterdam is een grote gebiedsontwikkeling die zonder nieuw stadion van de gelijknamige voetbalclub de belangrijkste aanjager verloor. Had dit anders gekund? Wat is uit alle lessen van Feyenoord City de belangrijkste voor andere complexe gebiedsontwikkelingen? Onderzoekers van Arcadis wijzen op het belang van leren in...
report 2024
document
Verheul, W.J. (author)
Het Rijk probeert de woningbouwproductie aan te jagen met woningbouwimpulsen, infrastructuurgelden en bijdragen voor NOVEX-gebieden. TU Delft-onderzoeker Wouter Jan Verheul bekeek 25 stedelijke gebiedstransformaties. Zijn conclusie: naast financiën zijn ook capaciteit en expertise essentieel om blokkades op te ruimen.
journal article 2023
document
Boeve, M.N. (author), Verdaas, J.C. (author), Verheul, W.J. (author), Daamen, T.A. (author)
Deze 'reidsgids' is bedoeld om beginnende Statenleden te helpen om het veld van gebiedsontwikkeling te overzien. Aandacht wordt niet alleen besteed aan de opgaven, maar ook aan de kaders en arrangementen, zoals de Omgevingswet en Regionale Investeringsagenda’s. Ook komt de afstemming en verhouding tot Rijk, gemeenten, private en maatschappelijke...
book 2023
document
Verheul, W.J. (author), Kersenhout, R.D.S. (author), Janssen, Tobias (author), Veldhuizen, Sanne (author)
Gebiedsontwikkeling die uitgaat van een gezond leven raakt aan de kern van ons bestaan. Als begrip is gezonde gebiedsontwikkeling in opkomst, maar er zijn nog weinig handvatten voorhanden voor gebiedsontwikkelaars, in denken en doen. Daarom formuleren adviseur en onderzoeker Wouter Jan Verheul en collega’s zeven principes voor het werken aan...
report 2023
document
Tolsma, Hanna (author), Verheul, W.J. (author)
‘Wat moet ik wel en niet doen bij omgevingsparticipatie?’ is een veel gestelde vraag bij gebiedsontwikkeling. Het beantwoorden van die vraag hangt sterk af vanuit welk denkkader participatie wordt gedefinieerd. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet wordt er in ruimtelijk Nederland veel beweerd en gespeculeerd over wat omgevingsparticipatie...
book chapter 2023
document
Verheul, W.J. (author), Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
Landschappelijke kwaliteiten als groen en water worden breed gewaardeerd maar staan ook onder forse (financiële) druk. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling deed onderzoek: hoe voorkomen we dat groenblauw sneuvelt in het gevecht om de schaarse ruimte? Conclusie: opschalen, het bundelen van kosten en baten en betere regionale samenwerking zijn...
report 2022
document
Verheul, W.J. (author), Hobma, Fred (author)
Van een verweesd dossier tot woonprotesten op straat. TU-Delft onderzoekers Wouter Jan Verheul en Fred Hobma analyseren hoe de woningmarkt in de afgelopen twintig jaar vast is gelopen. En ze maken duidelijk waar fundamentele doorbraken nodig zijn om de woningmarkt te hervormen. “Met alleen bijbouwen en een paar subsidies hier en daar redden we...
report 2022
document
Verheul, W.J. (author)
report 2022
document
Verheul, W.J. (author)
TU Delft-onderzoeker Wouter Jan Verheul onderzocht van 15 gemeenten hun handreikingen voor participatie door private initiatiefnemers. Zo brengt hij in kaart wat de verhouding is tussen private en publieke partijen bij omgevingsparticipatie.
report 2022
document
Verheul, W.J. (author)
De ‘ontwikkelsprong’ naar big data en algoritmische sturing biedt ongekende mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling, maar gaat ook gepaard met risico’s en misvattingen. Onderzoeker en adviseur Wouter Jan Verheul behandelt zeven bedenkingen.
report 2022
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Verheul, W.J. (author)
Makkelijk te kwantificeren is het niet, de kosten en baten van omgevingsparticipatie door ontwikkelaars. Onderzoek van Erwin Heurkens en Wouter Jan Verheul (TU Delft) laat niettemin wél zien dat de potentie groot is.
report 2022
document
Verheul, W.J. (author), Hobma, Fred (author)
De woningcrisis is een maatschappelijk, politiek en beleidsvraagstuk dat de laatste decennia niet zo actueel is geweest als vandaag de dag. Gedurende de afgelopen 25 jaar is de woningcrisis uitgegroeid van een verweesd dossier naar een probleem waarvoor mensen zelfs de straat op gaan. Uitgaande van de issue attention cycle bevinden we ons na de...
journal article 2022
document
Verheul, W.J. (author)
book chapter 2022
document
Verdaas, J.C. (author), Verheul, W.J. (author)
book 2022
document
Verdaas, J.C. (author), Verheul, W.J. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
report 2022
document
Verheul, W.J. (author), Heurkens, E.W.T.M. (author)
TU Delft-onderzoekers Wouter Jan Verheul en Erwin Heurkens deden onderzoek naar privaat georganiseerde participatie. Zij onderscheiden vijf beweegredenen voor marktpartijen om hier werk van te maken, variërend van draagvlak creëren tot dure rechtszaken voorkomen.
report 2021
document
Verheul, W.J. (author)
Met de nieuwe Omgevingswet wordt het belang van participatie nog verder onderstreept. Niet alleen voor overheden, maar voor iedere private initiatiefnemer met ruimtelijke plannen. Daar is nog lang niet iedereen goed op voorbereid, schrijft Wouter Jan Verheul.
report 2021
document
Verheul, W.J. (author), Hoorn, M. (author)
Een gebrek aan financiën, menskracht en expertise bij gemeenten zorgt voor vertraging bij gebiedstransformaties. Dat blijkt uit een survey-onderzoek van de TU Delft onder deelnemende gebiedsprojecten binnen het programma Stedelijke Transformatie. Voortgang wordt geboekt op het vlak van plannen maken, convenanten en overeenkomsten sluiten en...
report 2021
document
Verheul, W.J. (author)
Om mee te doen in de nieuwe economie zetten steeds meer steden in op innovatiedistricten. Het afgelopen decennium heeft een nieuw fenomeen zijn intrede gedaan, dat we kunnen duiden als ‘het stedelijk innovatiecomplex’. Om steden economisch te versterken, worden high tech-bedrijven aangetrokken die een economisch cluster moeten vormen, nieuwe...
report 2021
Searched for: author%3A%22Verheul%2C+W.J.%22
(1 - 20 of 49)

Pages