Searched for: author%3A%22Verhoeven%2C+H.%22
(1 - 1 of 1)
document
Heijmans, R. (author), Verhoeven, H. (author)
Algemene literatuurstudie naar drijvende vliegvelden, een constructieve verkenning en het ontwerp van een drijvend vliegveld voor STOL-vliegtuigen voor de kust van New York.
master thesis 1990