Searched for: author%3A%22Vermeer%2C+A.C.M.%22
(1 - 8 of 8)
document
Vermeer, A.C.M. (author)
report 1986
document
Vermeer, A.C.M. (author)
report 1986
document
Vermeer, A.C.M. (author)
report 1985
document
Vermeer, A.C.M. (author), Deelen, C. (author)
report 1981
document
Vermeer, A.C.M. (author)
report 1981
document
Vermeer, A.C.M. (author)
report 1980
document
Vermeer, A.C.M. (author), Doorn, T. van (author)
report 1978
document
Vermeer, A.C.M. (author)
Bij een gravity structure kunnen we een viertal fasen onderscheiden met betrekking tot de stabiliteit. a. tijdens de bouw b. tijdens het transport naar lokatie c. tijdens het afzinken d. tijdens de produktie Wat de stabiliteit tijdens het afzinken betreft kan worden opgemerkt dat het moment, dat het dak van het caisson onder water verdwijnt een...
master thesis 1975
Searched for: author%3A%22Vermeer%2C+A.C.M.%22
(1 - 8 of 8)