Searched for: author%3A%22Verspuy%2C+C.%22
(1 - 12 of 12)
document
Verspuy, C. (author)
lecture notes 2002
document
Verspuy, C. (author)
Using the micro-computer package DUFLOW for the simu1ation of onedimensiona1 unsteady flow in channe1 systems (Ref. [1]) it is very important to check the resu1ts of the very first ca1cu1ation for a new cana1 system. The first MODEL of a new network system wi11 contain one or more mistakes concerning the cross-sections, the storage area or the...
report 1991
document
Verspuy, C. (author)
To illustrate the operational use of the micro-computer package DUFLOW for the simulation of one-dimensional unsteady flow in channel systems the tidal propagation in an irrigation system (IRRSYS) is considered. The propagation of periodical shallow water waves in a network system (tidal waves in river systems, estuaries, etc. and also harbor...
report 1991
document
Verspuy, C. (author)
Oefeningen bij het college vloeistofmechanica.
lecture notes 1990
document
Verspuy, C. (author)
lecture notes 1987
document
Verspuy, C. (author)
Deel II betreft de bijlage bij dit rapport Het onderzoek betreffende de getijbeweging in het Oosterschelde-bekken is urgent en gezien de verschillende aspecten veelomvattend. Er wordt gebruik gemaakt van elkaar aanvullende model-methoden. Eén van de aspecten betreft de fasering bij de uitvoering van de zgn. compartimenteringswerken. De...
report 1985
document
Blankwaardt, B. (author), Van de Burg, J.C. (author), Devilee, B.J. (author), Keesmaat, M. (author), Verspuy, C. (author), Wissenburg, A.P. (author)
ONLY SUMMARY IS IN ENGLISH; REST OF THE REPORT IS IN DUTCH ELNAG is a special purpose analog computer especially built for the simulation of unsteady flow in unconfined aquifers (e.g. seadikes). The analog model consists of a resistance-capacitance electrical network (5000 grid-points) which allows the permeability and the storage capacity of an...
report 1979
document
Verspuy, C. (author), De Vries, M. (author)
Collegediktaat b73a.
lecture notes 1978
document
Verspuy, C. (author), Stroband, H.J. (author)
Harmonische methode voor het berekenen van getijden in benedenrivieren en ondiep water.
lecture notes 1975
document
Verspuy, C. (author)
Deel 1 en 2 + oefeningen en opgave. Harmonische methode en methode met karakteristieken.
lecture notes 1973
document
Verspuy, C. (author)
Collegediktaat b73a, vloeistofmechanica; het berekenen van seiches in havenbekkens.
lecture notes 1973
document
Verspuy, C. (author)
In dit ontwerp worden nieuwe mogelijkheden besproken die bestaan op het gebied van de elektrische modelmethode voor de oplossing van grondwaterproblemen. Na een aantal algemene beschouwingen over de problemen die bestaan en de oplossingsmogelijkheden, wordt nader ingegaan op de modelmethode m.b.v. een elektrische plaatgeleider. Naast de...
master thesis 1965
Searched for: author%3A%22Verspuy%2C+C.%22
(1 - 12 of 12)