Searched for: author%3A%22Verwayen%2C+A.B.%22
(1 - 8 of 8)
document
Heurkens, E.W.T.M. (author), Lammers, I. (author), Verwayen, A.B. (author)
De tweede editie van de GO Barometer is uit! De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) brengt ook dit jaar de stand van zaken binnen het vakgebied van gebiedsontwikkeling in kaart. Gebiedsontwikkeling is een zaak van lange adem, dus er zijn veel overeenkomsten met 2022 – maar toch ook enkele opvallende verschillen. Vooral het stijgende...
report 2023
document
Verheul, W.J. (author), Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
Landschappelijke kwaliteiten als groen en water worden breed gewaardeerd maar staan ook onder forse (financiële) druk. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling deed onderzoek: hoe voorkomen we dat groenblauw sneuvelt in het gevecht om de schaarse ruimte? Conclusie: opschalen, het bundelen van kosten en baten en betere regionale samenwerking zijn...
report 2022
document
Verdaas, J.C. (author), Verheul, W.J. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
report 2022
document
Verdaas, J.C. (author), Daamen, T.A. (author), Verwayen, A.B. (author), van Zoest, S.P. (author)
Een van de mogelijkheden om meer Rijksregie in het ruimtelijk domein vorm te geven is volgens het Ministerie van BZK een nog op te richten Rijksontwikkelbedrijf. Tijdens een expertsessie werd duidelijk dat “een Rijksontwikkelbedrijf, of welke entiteit dan ook, gebaseerd moet zijn op maatschappelijke behoeften en de hieruit voortvloeiende...
report 2021
document
Daamen, T.A. (author), Gerretsen, Paul (author), van de Wall, Rien (author), Gopalakrishnan, Malavika (author), Hinterleitner, J.T. (author), Verwayen, A.B. (author), Lammers, I. (author)
ds vaker, zeker nu we zien hoezeer verschillende opgaven op elkaar inwerken en we ons steeds meer realiseren dat financiële middelen en ruimte beperkt zijn. Mobiliteit, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid; het zijn opgaven die op elkaar inwerken en dus om samenwerking en innovatie vragen, dwars door schalen en sectoren...
report 2021
document
Daamen, T.A. (author), Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author)
Om de ruimtelijke opgaven in Nederland aan te pakken wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de vele instrumenten die beschikbaar zijn om de baten én lasten tussen partijen te verdelen. De Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft deed op verzoek van het ministerie van BZK onderzoek naar de vraag waarom (regionale) fondsen beperkt van de...
report 2020
document
Verdaas, J.C. (author), Verwayen, A.B. (author)
Stikstof zet het land op slot en maakt de tongen los. Vooruitlopend op het advies van de commissie Remkes organiseerde de Leerstoel Gebiedsontwikkeling samen met Stibbe en het Kadaster een webinar: waar staan we, wat zijn de dilemma’s, hoe komen we verder? Het grote vraagteken bij dit online gesprek was de vraag waar de commissie Remkes mee komt...
report 2020
document
Verdaas, J.C. (author), Daamen, T.A. (author), Verwayen, A.B. (author)
Nederland kent een forse verstedelijkingsopgave in stedelijke regio’s binnen en buiten de Randstad. De opgave bedraagt circa 1 miljoen woningen tot 2040. Een deel daarvan zal binnenstedelijk gerealiseerd kunnen worden, maar hoe de opgave zich daadwerkelijk voltrekt zal medeafhankelijk zijn van politieke keuzes, beschikbare middelen en regionaal...
report 2020
Searched for: author%3A%22Verwayen%2C+A.B.%22
(1 - 8 of 8)