Searched for: author%3A%22Vleugel%2C+J.M.%22
(1 - 10 of 10)
document
Bal, F. (author), Vleugel, J.M. (author)
journal article 2015
document
Bal, F. (author), Vleugel, J.M. (author)
Ruim een eeuw na de uitvinding van de automotor zien we nu de derde poging om elektrische aandrijving voor (personen)auto’s aan de man of vrouw te brengen. Het gaat inmiddels om een groeiend aantal automodellen en varianten in kleine series. De impact van een beperkt aantal van deze auto’s op de maatschappij en het milieu is daarmee nog beperkt....
conference paper 2015
document
Vleugel, J.M. (author), Bal, F. (author)
Transport vehicles contribute to the on going rise in emissions of CO2 worldwide and emit large amounts of NOx and PM10. The growing demand for container transport is only sustainable if transport becomes ‘greener’. There are innovations, which unite economic and environmental interests. One example it the ongoing increase in ship size, which...
conference paper 2015
document
Vleugel, J.M. (author), Bal, F. (author)
Rail intermodal services are an alternative to all-road services if the average transport time offered by these services is at least comparable. One of the determinants of transport time is how well actors in the transport chain cooperate. In this paper it is shown that substantial improvements in rail transport time are possible if these actors...
journal article 2012
document
Baggen, J.H. (author), Vleugel, J.M. (author), Stoop, J.A.A.M. (author)
In Deutschland wurde in den vergangenen Jahrzehnten im Eisenbahn-Hochgeschwindigkeits-Verkehr energisch an Schnellfahrstrecken gearbeitetet, die nach einem Netzprinzip angeordnet sind. In den Niederlanden wurde nur eine Neubaustrecke, HSL-Zuid, gebaut und man verzichtete auf alle übrige Pläne. Für den Güterverkehr jedoch wurde in den...
conference paper 2009
document
Stoop, J.A.A.M. (author), Baggen, J.H. (author), Vleugel, J.M. (author)
conference paper 2008
document
Vleugel, J.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) in het kader van het Onderzoek Duurzaam Vervoer.
book 1995
document
Blaas, E.W. (author), Vleugel, J.M. (author), Louw, E. (author), Rooijers, T. (author)
Personenauto-mobiliteit brengt een aantal problemen met zich. Naast het bekende congestie- en milieuprobleem is de auto ook een notoire energiegebruiker. Het afgelopen decennium is vooral getracht dit energiegebruik terug te dringen door technische aanpassingen aan de vervoermiddelen. De besparingen die hiermee werden bereikt zijn echter teniet...
book 1992
document
Kreutzberger, E. (author), Vleugel, J.M. (author)
Tot voor kort bestond de gebruikelijke reactie van overheden op de groei van de mobiliteit uit het uitbreiden van de verkeersinfrastructuur. Met name in het wegverkeer heeft dit geleid tot een zeer sterke groei van het infrastructuurnetwerk. Een dergelijk infrastructuurbeleid wordt heden ten dage steeds minder aantrekkelijk geacht. Hierbij...
book 1992
document
Vleugel, J.M. (author)
book 1991
Searched for: author%3A%22Vleugel%2C+J.M.%22
(1 - 10 of 10)