Searched for: author%3A%22Voogt%2C+L.%22
(1 - 4 of 4)
document
Konstadinou, M. (author), Bezuijen, A. (author), Greeuw, G. (author), Zwanenburg, C. (author), van Essen, H. M. (author), Voogt, L. (author)
A series of undrained cyclic direct simple shear (CDSS) tests on dense Toyoura sand has been performed with the aim to investigate the influence of the stiffness of the DSS device on test results. To this end, springs were installed to reduce deliberately the stiffness of the apparatus. It is shown that the cyclic resistance of the sand...
journal article 2020
document
Voogt, L. (author)
Van de Noordzee werd een numeriek wiskundig getijmodel vervaardigd dat is gebaseerd op de JONSDAP-1976 meting. Aan de hand van een verslag van de uitgevoerde getijberekeningen wordt de ontwikkeling van dit getijmodel beschreven. Een ontwikkeling die uiteindelijk resulteerde in een getijmodel dat in staat is zowel het horizontale als het...
report 1985
document
Voogt, L. (author)
In nota WWKZ-84G.003 wordt een beschrijving gegeven van een numeriek wiskundig getijmodel van het zuidelijk deel van de Noordzee. De zuidelijke rand van dit model loopt ter plaatse van het Nauw van Calais. In deze nota wordt beschreven hoe de op deze open rand voorgeschreven snelheidsrandvoorwaarden werden vervaardigd. Daarbij werd gebruik...
report 1984
document
Voogt, L. (author)
Onderwerp van deze nota is een in het noordwesten van Peru gelegen estuarium dat bij het plaatsje Parachique uitmondt in de Grote Oceaan. De getijbeweging in dit, naar Nederlandse maatstaven, kleine en ondiepe estuarium werd berekend met een één-dimensionaal numeriek wiskundig getijmodel (IMPLIC). De uitkomsten van het numerieke model werden...
report 1983
Searched for: author%3A%22Voogt%2C+L.%22
(1 - 4 of 4)