Searched for: author%3A%22Vrijling%2C+J.K.%22
(41 - 60 of 83)

Pages

document
Viet, N.D. (author), Verhagen, H.J. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author), Vrijling, J.K. (author)
In 2006 a Vietnamese Engineering Consultancy Company carried out a design study of a Naval Base at the location of the South of Doson Peninsula in Vietnam. A deterministic approach applied to the conceptual design of the breakwater system of the Naval Base resulted in a cross-section with a big armour layer and a rather low crest level. This...
conference paper 2008
document
Bezuyen, K.G. (author), Stive, M.J.F. (author), Vaes, G.J.C. (author), Vrijling, J.K. (author), Zitman, T.J. (author)
In het college CT2320- lnleiding Waterbouwkunde- wordt een breed overzicht gegeven van de verschillende aspecten van het vak Waterbouwkunde. Dit houdt in dat informatie wordt gegeven over ontwerp en uitvoering van allertei soorten waterbouwkundige werken. Door de breedte van het onderwerp zal de diepgang in dit inleidende college beperkt moeten...
lecture notes 2007
document
Wang, W. (author), Van Gelder, P.H.J.A.M. (author), Vrijling, J.K. (author), Chen, X. (author)
journal article 2007
document
Kok, M. (author), Theunissen, R. (author), Jonkman, S.N. (author), Vrijling, J.K. (author)
Korte samenvatting van de overstromingen door hurricane Katrina in augustus 2005 in New Orleans en omgeving. Beschrijving van de effecten op het gebied en de bewoners, kwantitatieve inschatting van de gevolgend, en wat we hieruit voor Nederland kunnen leren. Uitgave met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken.
book 2006
document
Vrijling, J.K. (author), van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
lecture notes 2006
document
Wang, W. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author), Vrijling, J.K. (author), Ma, J. (author)
Conventional streamflow models operate under the assumption of constant variance or season-dependent variances (e.g. ARMA (AutoRegressive Moving Average) models for deseasonalized streamflow series and PARMA (Periodic AutoRegressive Moving Average) models for seasonal streamflow series). However, with McLeod-Li test and Engle's Lagrange...
journal article 2005
document
Van Baars, S. (author), Vrijling, J.K. (author)
journal article 2005
document
Voortman, H.G. (author), Vrijling, J.K. (author)
journal article 2004
document
van Mierlo, M.C.L.M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Calle, E.O.F. (author), Vrijling, J.K. (author), Jonkman, S.N. (author), de Bruijn, K.M. (author), Weerts, A.H. (author)
report 2003
document
Vrijling, J.K. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
lecture notes 2002
document
van Baars, S. (author), Kuijper, H.K.T. (author), Bezuyen, K.G. (author), Glerum, A. (author), Spaargaren, C. (author), Vrijling, J.K. (author)
lecture notes 2002
document
Baars, S. (author), Kuijper, H.K.T. (author), Bezuyen, K.G. (author), Glerum, A. (author), Vrijling, J.K. (author)
Dit Handboek Constructieve Waterbouw hoort bij het college dictaat van Constructieve Waterbouw. Dit handboek is hoofdzakelijk bedoeld als een verzameling van formules gericht op het eerste voorontwerp in de constructieve waterbouw.
lecture notes 2002
document
Vrijling, J.K. (author), Ravenstijn, P. (author)
In many cases the bottom around a structure that is exposed to current has to be protected by a mattress. The purpose of the mattress is to protect the soil besides the structure from erosion and scour, thus preserving the strength of the foundation of the structure. Examples are the bottom protection around bridge piers, along guide bunds and...
report 2001
document
Vrijling, J.K. (author)
Overzicht van kunstmatige eilanden t.b.v. de oliewinning in arctische gebieden (rond de Noordpool, Beaufort Sea). Includes a risk analysis for such an island
lecture notes 2000
document
Vrijling, J.K. (author), Bakker, K.J. (author), Bezuyen, K.G. (author), Tan, G.L. (author)
lecture notes 2000
document
Bezuyen, K.G. (author), Glerum, A. (author), Kuijper, H.K.T. (author), Kuiper, W. (author), Voortman, H.G. (author), Vrijling, J.K. (author)
lecture notes 2000
document
Vrijling, J.K. (author), Hauer, M. (author), Van der Meulen, T. (author)
Dit rapport betreft het verslag van een studie naar de variatie in kwaliteit van granulaire materialen bij toepassingen in filterconstructies. De onderzochte kwaliteit betrof daarbij zowel de homogeniteit van het materiaal als de bij de uitvoering van lagen gerealiseerde laagdiktes. Als gevolg van ontmenging kan het materiaal in een constructie...
report 1999
document
Oumeraci, H. (author), Allsop, N.W.H. (author), De Groot, M.B. (author), Crouch, R.S. (author), Vrijling, J.K. (author)
Final report and appendices of the European project Proverbs on tools for the design of vertical breakwaters (caisson type breakwaters) and similar hydraulic structures in the coastal zone. It includes the loads (waves) as well as the strength of the structure (geotechnial aspects, structural aspects)
book 1999
document
Vrijling, J.K. (author), Hauer, M. (author), Van der Meulen, T. (author)
Het verschijnsel ontmenging is al sinds lang een bekend fenomeen bij ontwerpers en constructeurs van granuiaire constructies. Desalniettemin is nog altijd erg weinig bekend over de aard en de omvang van de gevolgen die het optreden van dit verschijnsel voor het functioneren van een constructie kan hebben. Tot op heden bleven de beschouwingen...
report 1998
document
Vrijling, J.K. (author), Van Gelder, P.H.A.J.M. (author), Hauer, H. (author)
Onderzoek naar de aanvaardbaarheid van risico's die het invoeren van rekeningrijden met zich meebrengt, zoals onterechte rekeningen en niet geinde belasting.
report 1998
Searched for: author%3A%22Vrijling%2C+J.K.%22
(41 - 60 of 83)

Pages