Searched for: author%3A%22Vrijling%2C+J.K.%22
(61 - 80 of 83)

Pages

document
Bezuyen, K.G. (author), Glerum, A. (author), Kuijper, H.K.T. (author), Kuiper, W. (author), Voortman, H.G. (author), Vrijling, J.K. (author)
lecture notes 1998
document
Vrijling, J.K. (author), Bezuyen, K.G. (author), Elias, E.P.L. (author), Bakker, K.J. (author)
lecture notes 1998
document
Vrijling, J.K. (author)
lecture notes 1997
document
Vrijling, J.K. (author)
In this report the application of the general wave spectrum, that was developed at the design of the storm surge barrier in the Eastern Scheldt, is described. This spectrum model has been used in several projects afterwards where its ease of application was proven and experience was gained as to the values of the parameters in specific cases
report 1996
document
Vrijling, J.K. (author), Bezuyen, K.G. (author)
lecture notes 1996
document
Hauer, M. (author), Op den Velde, W. (author), Vrijling, J.K. (author), D' Angremond, K. (author)
Given a harbour location and a wave-climate, two different types of rubble-mound breakwaters were designed. Using realistic quarry yield curves and prices for production, transport and constmction, the total costs of the conventional statically stable and dynamically stable bermbreakwater designs were compared to each other. This comparison led...
conference paper 1995
document
Vrijling, J.K. (author), Glerum, A. (author)
lecture notes 1995
document
Kuijper, H.K.T. (author), Vrijling, J.K. (author)
This example of optimizing the maintenance by minimizing the sum of the present values of the tisk and the costs of repair in a certain plan peliod is a part of a study done by the author by order of the Delft University of Technology. In this study also a classification of ageing models and a definition of the usefulness of inspection is given....
journal article 1994
document
Vrijling, J.K. (author), Wessels, J.F.M. (author), Van Hengel, W. (author), Houben, R.J. (author)
The acceptable failure probability of technical structures and systems is studied in this paper. The problem is approached from two points of view : the personal and the societal point of view. The different view points of acceptable risk lead to different criteria, although the basis of both is a cost/benefit analysis. Two trains of thought,...
report 1993
document
Vrijling, J.K. (author)
Hoe plaats je risico's van overstromingen in een kader ten opzichte van andere risico's.
report 1993
document
Van Boetzelaer, M.E. (author), Van Geldermalsen, L.A. (author), Vrijling, J.K. (author), Prins, J.E. (author)
Starosolsky, Ö. - Introduction Hjorth, P., Kobus, H., Nachtnebel, H.P., Nottage, A. Robarts, R. - Relating hydraulicts and ecological processes Bogardi, I., Saeijs, H.L.F., Vrijling, J.K. - Involvement of ecology in decision process Saeijs, H.L., Van der Zwaard, J.J. The subsystem Rivers Bogardi, Il, Hjorth, P. Robarts, R, - The susbsystem Lakes...
report 1991
document
Vrijling, J.K. (author)
public lecture 1990
document
Visser, P.J. (author), Vrijling, J.K. (author), Verhagen, H.J. (author)
The set-up and results of a field experiment on sand-dike breach erosion are described, It is found that the breaching process for the 2.2 m high sand-dike is similar to that in Visser's (1988) laboratory experiments with a 0.6 m high sand-dike. Confrontation of Visser's (1988) breach erosion model with the field data shows reasonable agreement...
conference paper 1990
document
Jorissen, R.E. (author), Vrijling, J.K. (author)
Downstream a hydraulic construction the original bed of a watercourse is usually protected against scour. This scour is caused by changes of the water movement due to the construction. Nevertheless scour occurs downstream this protection. The scouring process can be described by an empirical relation. The most important parameter of this...
report 1989
document
Huis in 't Veld, J.C. (author), Vrijling, J.K. (author), Hoozemans, H.J.M. (author), Ebbens, E.H. (author), Hoogendoorn, A.D. (author)
De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op initiatief van de milieuorganisaties en in overleg met Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland tot een proefproject dijkverbetering Sliedrecht besloten d.d. 20 februari 1986. Het proefproject heeft als doel op beleidsanalytische wijze voor een tweetal zoveel mogelijk representatieve...
report 1986
document
Vrijling, J.K. (author)
Het hierna volgende rapport is het resultaat van een studie, uitgevoerd door werkgroep 10 "Probabilistische methode" van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen. Het beoogt een stap te zijn op een lange weg naar een zo goed mogelijke objectieve bepaling van normen voor risiconiveaus. Het rapport gaat in op de maatschappelijke...
report 1985
document
Calle, E.O.F. (author), Dillingh, D. (author), Meermans, W. (author), Vrouwenvelder, A.W.C.M. (author), Vrijling, J.K. (author), De Quellerij, L. (author), Wubs, A.J. (author)
De kruinhoogte van de dijk wordt verkregen door bij de genoemde maatgevende waterstand, een waakhoogte (inclusief de golfoploop) op te tellen. De kruinhoogte van de dijk is echter slechts een van de kenmerkende grootheden van een dijkprofiel. De overige grootheden worden bepaald op grond van eisen met betrekking tot de stabiliteit, de aanleg,...
report 1985
document
Vrijling, J.K. (author)
De bereikte resultaten van deze studie zijn: • Grof weg komt het erop neer dat in het geval van onafhankelijkheid voor elke dijk afzonderlijk de optimale hoogte kan worden bepaald. • Indien er naast onafhankelijkheid sprake is van een budgetbeperking dienen alle faalkansen met de zelfde factor te worden verhoogd totdat de verbetering voor het...
report 1984
document
Agema, J.F. (author), Stuip, J. (author), Vrijling, J.K. (author), Verkerk, H. (author), Estourgie, A.L.P. (author), Verbeek, G. (author), Struik, P. (author), Altink, H. (author), Wiggerts, H. (author)
Overzicht van waterbouwkundige innovaties, uitgegeven naar aanleiding van het emiritaat van prof. J.F. Agema. 1. Vrijling, J.K., Het totaal overziende; 2. Verkerk, H., Afsluiting Zuiderzee; 3. Agema, J.F., Dijkherstel oostelijk Zuid-Beveland; 4. Estourgie, A.L.P., Aanleg nieuwe havenmond Hoek van Holland; 5. Verbeek, G., Bijzonder materieel bij...
book 1984
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Vrijling, J.K. (author)
Collegediktaat, waarschijnlijkheidsrekeing, sterkeberekeningen op niveau I, II en III, systemen, levensduur, belasting, faalbomen, veiligheidsfilosofie. Case study Oosterschelde.
lecture notes 1982
Searched for: author%3A%22Vrijling%2C+J.K.%22
(61 - 80 of 83)

Pages