Searched for: author%3A%22Vrijling%2C+J.K.%22
(81 - 83 of 83)

Pages

document
Vrijling, J.K. (author)
De beoordeling van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van riskante aktiviteiten heeft twee kanten: enerzijds de maatstaven die de bevolking aanlegt, anderzijds de objectieve methoden ter bepaling van de gevo1gen van ongewenste gebeurtenissen en de kans daarop. Vooral de tweede kant van het probleern zal het werkgebied van de ontwerpende civiel...
report 1980
document
Vrijling, J.K. (author)
report 1980
document
Bakker, W.T. (author), Vrijling, J.K. (author)
report 1980