Searched for: author%3A%22Vrouwenvelder%2C+A.C.W.M.%22
(21 - 35 of 35)

Pages

document
de Wit, M.S. (author), Waarts, P.H. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
report 2000
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Steenbergen, H.M.G.M. (author), Slijkhuis, K.A.H. (author)
Achtergronden bij het rekenmodel om de veligheid van dijkringen tegen overstromen te berekenen.
report 1999
document
Abdelkarim, A.M.A.M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
A straightforward method is presented to calculate the three-dimensional response of layered, elastic half-spaces to a dynamic surface loading. The derivation of the method is performed in the wavenumber-frequency domain. Space-frequency domain results are subsequently obtained through the application of the Fast Fourier Transform. The results...
journal article 1999
document
Metrikine, A.V. (author), Wolfert, A.F.M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
Steady-state vibrations of periodically supported structures under a moving load are analytically investigated. The following three structures are considered: an overhead power line for a train, a long suspended bridge and a railway track. The study is based on the application of so-called 'periodicity condition', which implies that the shape of...
journal article 1999
document
Jongebloed, J. (author), Wardenier, J. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
report 1992
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Van der Meer, M.T. (author)
In het kader van de dijkverbetering c.q. -verzwaring langs de rivieren worden momenteel studies uitgevoerd naar de veiligheid van bestaande dijken. Nagegaan wordt hierbij in hoeverre de dijken voldoen aan de (nieuwe) richtlijnen. Ook van de waterkeringen rond de Krimpener-/Lopikerwaard wordt nagegaan of deze voldoen aan de ontwerpnormen. In het...
report 1990
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Wubs, A.J. (author)
In het interimrapport van TAW-E [1) en in het rapport "Enkele gedachten aangaande een aanvaardbaar risico-niveau in Nederland" [2) zijn criteria ontwikkeld voor de bepaling van een toelaatbare inundatiefrequentie voor een dijkring. In de onderhavige studie zijn deze criteria uitgewerkt voor een concreet geval, de dijkring Alblasserwaard...
report 1989
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
public lecture 1989
document
Calle, E.O.F. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In het kader van de studie 'Probabilistische Stabiliteitsanalyse' zijn methoden onderzocht om de effecten van inhomogeniteit van de grondsterkte eigenschappen in rekening te brengen bij de analyse van stabiliteit van taluds (ref. [1]). Met inhomogeniteit bedoelen we het van plaats tot plaats (binnen een grondlaag) op min of meer grillige wijze ...
report 1987
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Siemes, A.J.M. (author)
journal article 1987
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Gostelie, E.M. (author)
A reliability analysis with respect to fatigue failure was performed for a concrete gravity platform designed for the Troll field. The reliability analysis was incorporated in the practical design-loop to gain more insight into the complex fatigue problem. In the analysis several parameters relating to wave excitation, structural response and...
journal article 1986
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In de COW-leidraad "Cel- en triaxiaalproeven" die medio 1986 verschijnt is een hoofdstuk opgenomen over de statistische verwerking van de meetresultaten. Ter voorbereiding van dat betreffende hoofdstuk werd een verkennende studie uitgevoerd teneinde de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en de invloed van bepaalde vereenvoudigingen na te...
report 1985
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Wubs, A.J. (author)
In het kader van risicoanalyse van alle faalmechanismen voor waterkeringen is een aantal studies naar deelaspekten uitgevoerd. Daarnaast is een projekt gedefinieerd waarin de gehele procedure aan de hand van een voorbeeld wordt gedemonstreerd. Om dit mogelijk te maken, zijn de gebruikte mechanisch-fysische modellen eenvoudig gehouden en is...
report 1985
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Vrijling, J.K. (author)
Collegediktaat, waarschijnlijkheidsrekeing, sterkeberekeningen op niveau I, II en III, systemen, levensduur, belasting, faalbomen, veiligheidsfilosofie. Case study Oosterschelde.
lecture notes 1982
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
Essentially the dimensioning of casings for the fire protection of steel structures is an economical optimization problem: if more insulation material is used the direct cost increases but on the other hand the loss expectation decreases. From this point of view two problems will be discussed in this paper: the so-called fundamental case from...
journal article 1977
Searched for: author%3A%22Vrouwenvelder%2C+A.C.W.M.%22
(21 - 35 of 35)

Pages