Searched for: author%3A%22Walburg%2C+L.%22
(1 - 2 of 2)
document
Walburg, L. (author)
Rijkswaterstaat Limburg heeft de taak om in 2020 70% van de Maasoevers natuurvriendelijk te hebben ingericht. Waar mogelijk worden de huidige oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers waardoor een groot deel van de oevers in de komende jaren van karakter zal veranderen: van strakke, versteende oevers naar meer natuurlijke land-water...
report 2012
document
Stam, J.M.T. (author), Groen, M. (author), Walburg, L. (author)
De in 1998 voorgestelde wijziging van het spuiregime van het Haringvliet (Kier) zal ook invloed hebben op de morfologie van de monding. De verandering in morfologie wordt uitgedrukt in beheersparameters, die verband houden met functies als veiligheid, recreatie, ecologie en scheepvaart, in de Haringvlietmonding. De beheerder wil zicht hebben op...
report 2002