Searched for: author%3A%22Walhout%2C+T.%22
(1 - 4 of 4)
document
Roelse, P. (author), Walhout, T. (author)
Bij dreigende verontreiniging van het natuurgebied Het Zwin door naar de kust drijvende olie is afsluiting van de monding met een tijdelijke zanddam een reeds beproefde mogelijkheid. Als tot aanleg van een dam wordt besloten moeten er keuzen worden gemaakt voor de locatie en afmetingen. Deze zijn afhankelijk van de te verwachten waterstands- en...
report 2003
document
Hartgers, E.M. (author), Backx, J.J.G.M. (author), Walhout, T. (author)
Door de aanleg van kunstwerken zijn karakteristieke habitats en soorten in de voormalige zoet-zout overgangen sterk afgenomen en is de passagemogelijkheid voor migrerende vissoorten beperkt. Om zicht te krijgen op de omvang van deze problematiek in de Delta zijn in opdracht van Rijkswaterstaat directies Zuid-Holland en directie Zeeland de...
report 2001
document
Walhout, T. (author), Kalf, R.B. (author), Walburg, A.M. (author)
In de loop van 2000 zal de derde Kustnota worden uitgebracht. Deze derde Kustnota zal onder andere de balans weergeven van bijna 10 jaar dynamisch handhaven. In verband hiermee is bij RIKZ een evaluatie uitgevoerd van het handhaven van de kustlijn met zandsuppleties in de periode 1990-1998. In deze periode is het kustbeleid uitgevoerd zoals dat...
report 2000
document
Walhout, T. (author)
Voor dijken met een voorland van zand kunnen berekeningen worden gedaan naar het ontstaan van ontgrondingskuilen met het model DUROSTA. Naarmate het erosie- en sedimentatiegedrag van het bodemmateriaal van het voorland afwijkt van dat van zand, wordt de betrouwbaarheid van de berekeningen minder. Uit de berekeningen die in het kader van dit...
report 1997
Searched for: author%3A%22Walhout%2C+T.%22
(1 - 4 of 4)