Searched for: author:"Welle Donker, F."
(1 - 2 of 2)
document
Welle Donker, F. (author), Van Loenen, B. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Het Kadaster en TNO. Voor publieke organisaties hoeft het beschikbaar stellen van open data geen negatief effect te hebben op de betaalde dienstverlening en producten. In een aantal gevallen zijn inkomsten uit betaalde diensten juist omhoog gegaan. De oorzaken van het uitblijven van een negatief effect zijn...
report 2015
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F. (author)
Teneinde een kansrijke opendatastrategie te ontwikkelen is het van belang om de bepalende factoren van open data integraal in onderling verband te bezien. Een opendata-beoordelings-raamwerk kan de basis vormen voor zo’n integrale benadering. Op basis van zo’n beoordelingsraamwerk kan een onderbouwde keuze worden gemaakt voor acties die ervoor...
report 2014