Searched for: author:"Wigmans, G."
(1 - 11 of 11)
document
Wigmans, G. (author), Hobma, F.A.M. (author)
journal article 2011
document
Van Hoek, M. (author), Wigmans, G. (author)
The more traditional approach of developing cities through government lead town planning has been gradually shifting to a more entrepreneurial approach of strategic management of both public and private initiatives in the urban environment. This approach combines aspects of governance, urban planning, economic development, financial management,...
journal article 2011
document
Chen, Y. (author), Wigmans, G. (author)
Urban development has become increasingly complex in recent times. This is not only because of the multiplicity of actors involved and the complexity of social developments, but it is also because the scope of the implications of urban area development has significantly enlarged: they often significantly transgress the area concerned and even...
journal article 2011
document
Daamen, T.A. (author), Wigmans, G. (author), Van Haaren, J. (author)
In vastgoed- en gebiedsontwikkelingsland worden fundamentele veranderingen verwacht. Zulke veranderingen gaan altijd gepaard met een ander perspectief: problemen worden op een alternatieve manier bekeken waardoor nieuwe werkwijzen en oplossingen aan het licht komen. Iedereen in het wereldje lijkt momenteel op zoek naar dat andere perspectief....
journal article 2011
document
Wigmans, G. (author)
book 2001
document
Wigmans, G. (author)
doctoral thesis 1998
document
Rosemann, J. (author), Wigmans, G. (author)
De rol van de publieke planning en de mogelijkheid (en ook de wenselijkheid) om de stedelijke ontwikkeling in het postindustriƫle tijdperk te sturen zijn de centrale thema's van de conferentie "Vienna - Rotterdam: Forging the Future". De conferentie wordt georganiseerd door de bouwkundefaculteiten van de TU Delft en TU Eindhoven in samenwerking...
book 1996
document
Wigmans, G. (author)
Dit boek behandelt doeleinden en instrumenten van grondbeleid. Het is een wegwijzer voor degenen die in onderwijs en onderzoek geconfronteerd worden met thema's van grondbeleid en grondexploitatie. Nieuwe tendenties in het grondbeleid worden aan de hand van voorbeelden toegelicht. Het boek is daarom mede interessant voor betrokkenen in de...
book 1995
document
Wigmans, G. (author), Faber, G. (author), Kenter, J. (author)
Dit boek geeft opening van zaken over het financieel labyrint van het Amsterdamse stadsvernieuwingsproces zoals dat zich in de periode 1985 - 1990 heeft ontplooid. Het case-onderzoek Amsterdam maakt dUidelijk dat het financieel-economisch management en de informatievoorziening in de stadsvernieuwingsplanning duidelijk aan gewicht hebben gewonnen...
book 1991
document
Wigmans, G. (author)
In opdracht van: Vakgroep Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Sector Stadsvernieuwing en Woningverbetering van de faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft In samenwerking met: RIW - Researchinstituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing
book 1988
document
Wigmans, G. (author)
De Universiteiten en Technische Hogescholen leveren steeds meer akademici die hun beroepspraktijk overwegend uitoefenen in beleidsorganen van gemeenten, provincies en centrale overheid. Dit gaat vooral op voor degenen die planologie, stedebouw, volkshuisvesting, en in mindere mate voor degenen die sociale geografie, sociologie en dergelijke...
book 1982
Searched for: author:"Wigmans, G."
(1 - 11 of 11)