Searched for: author%3A%22Wolf%2C+P.%22
(1 - 3 of 3)
document
Meininger, P.L. (author), Strucker, R.C.W. (author), Wolf, P. (author)
In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties tot broeden (tabel 1). In internationaal verband zijn vooral Zwartkopmeeuw (>50% van de Noordwest-Europese populatie), Strandplevier (22%), Kleine Mantelmeeuw (16%), Kluut (15%), Grote Stern (11%), Visdief (6%) en Dwergstern (6%) van...
report 2003
document
Van der Wolf, P. (author)
doctoral thesis 1993
document
Eissen, K. (author), Van Kuijk, E. (author), De Wolf, P. (author)
Het presentatietekenen is een snel en goed hulpmiddel om, op bepaalde momenten in het ontwerpproces, alvorens kostbare modellen en 'mockups' moeten worden gemaakt, een zo zuiver en precies mogelijk beeld te geven van wat de ontwerper voor ogen staat.
book 1985