Searched for: author%3A%22Wouters%2C+J.%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Marien, E. (author), Meister, M. (author), Muley, T. (author), Fieuws, S. (author), Bordel, S. (author), Derua, R. (author), Spraggins, J. (author), Van de Plas, R. (author), Dehairs, J. (author), Wouters, J. (author), Bagadi, M. (author), Dienemann, H. (author), Thomas, M. (author), Schnabel, P.A. (author), Caprioli, R.M. (author), Waelkens, E. (author), Swinnen, J.V. (author)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the leading cause of cancer death globally. To develop better diagnostics and more effective treatments, research in the past decades has focused on identification of molecular changes in the genome, transcriptome, proteome, and more recently also the metabolome. Phospholipids, which nevertheless play a...
journal article 2015
document
Wouters, J. (author), Mom, R. (author)
Het projectbureau Zeeweringen tracht in voorkomende gevallen maatwerk te leveren waar het betreft alternatieve typen dijkbekledingen. In dit kader is ook een middels GeoCrete versterkte bekleding nader onderzocht. In het voorliggende rapport wordt de ontwerprelatie tussen laagdikte en toelaatbare golfhoogte voor dit type dijkbekleding afgeleid.
report 2009
document
Wouters, J. (author)
Dit rapport vat de onderzoeken samen die zijn uitgevoerd t.b.v. de geavanceerde toets “Bekledingen” voor de Wieringermeerdijk. De mogelijke bijdrage van de keileemkern van de dijk aan de reststerkte van de taludbekleding staat hierbij centraal. Daar kennis over de sterkte van keileem ontbrak is in het kader van deze geavanceerde toets...
report 2008
document
Wouters, J. (author), Steendam, G.J. (author), Van der Meer, J.W. (author)
Voor het toetsen van een dijkbekleding bestaande uit Noorse steen is nog geen bevredigende toetsmethode voorhanden, vooral omdat de bestaande methode erg conservatief is. De toetsmethode gaat namelijk uit van los gestorte breuksteen, wat een Noorse zetting beslist niet is. Uitgangspunt in dit rapport is een benadering vanuit de "breuksteenkennis...
report 2006
document
Van der Meer, J.W. (author), Wouters, J. (author)
Voor teenbestortingen bij dijken en een ondiep, flauw voorland ontbreken eenduidige ontwerpregels. De huidige praktijk en ervaring met teenbestortingen is in kaart gebracht. Op basis hiervan is een eenduidige definitie gegeven van wat precies onder een teenbestorting moet worden verstaan. Daarnaast zijn verschillende ontwerpmethoden van...
report 2002
document
Smith, G.M. (author), Wouters, J. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2000
document
Wouters, J. (author), Maijers, A. (author), Luth, H.R. (author), De Waal, J.P. (author)
Het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt, is een onderzoek naar de mate waarin ruwheidselementen op een talud invloed hebben op de golfoploop de stabiliteit van de bekleding. Deel I van dit rapport bevat het meetverslag van het grootschalig onderzoek in de Deltagoot en een analyse van de invloed van ruwheidselementen op de golfoploop....
report 1994
document
Wouters, J. (author), Maijers, A. (author), Luth, H.R. (author), Waal, J.P. de (author)
report 1994
document
Wouters, J. (author)
Deel III. Meetverslag Deltagootonderzoek Het verslag geeft een beschrijving van grootschalig onderzoek in de Deltagoot. Het betreft een onderzoek naar de mate waarin een onbeschermde kleilaag weerstand kan bieden tegen golfklappen. Verder wordt aandacht besteed aan de stabiliteit van een steenzetting op een klei-onderlaag.
report 1993
document
Wouters, J (author)
report 1993
document
Wouters, J. (author)
report 1991
document
Wouters, J. (author)
In de loop van de jaren zijn er verschillende modellen ontwikkeld om de stabiliteit van een steenzettirig te berekenen, zoals het analytische model en het numerieke model "STEENZET11. Ter verificatie van deze twee modellen zijn er grootschalige model proeven uitgevoerd. In het voorliggende raeetverslag worden deze proeven beschreven. Als...
report 1991
document
Wouters, J. (author)
report 1990
document
Wouters, J. (author)
report 1983
document
Wouters, J. (author)
report 1982
document
Wouters, J. (author)
report 1982
document
Ramkema, C. (author), Wouters, J. (author)
report 1981
document
Berkhoff, J.C.W. (author), Wouters, J. (author), Mondria, J. (author), Stans, J.C. (author)
report 1981
document
Wouters, J. (author)
report 1980
document
Wouters, J. (author)
report 1979
Searched for: author%3A%22Wouters%2C+J.%22
(1 - 20 of 21)

Pages