Searched for: author%3A%22Zwanenburg-Nederlof%2C+H.P.%22
(1 - 1 of 1)
document
Zwanenburg-Nederlof, H.P. (author)
Op verzoek van Rijkswaterstaat RIKZ, de heer S. Stutterheim, is door de afdeling Geo Marien en Kust van het NITG-TNO een onderzoek gedaan naar de korrelgrootteverdeling van het gestorte materiaal op de baggerstortlocatie Loswal Noordwest. Deze baggerstortlocatie, gelegen ten noordwesten van de oorspronkelijke Loswal Noord locatie, is in gebruik...
report 1999