Searched for: author%3A%22de+Bruin%2C+D.%22
(1 - 3 of 3)
document
Smit, J.M. (author), Krijthe, J.H. (author), Gommers, D.A.M.P.J. (author), Kamps, M. J.A. (author), Cornet, A.J. (author), Arbous, M. S. (author), De Bruin, D. P. (author), Van Bommel, J. (author), Reinders, M.J.T. (author)
Background: The COVID-19 pandemic continues to overwhelm intensive care units (ICUs) worldwide, and improved prediction of mortality among COVID-19 patients could assist decision making in the ICU setting. In this work, we report on the development and validation of a dynamic mortality model specifically for critically ill COVID-19 patients...
journal article 2022
document
De Bruin, D. (author)
master thesis 2008
document
de Bruin, D. (author)
Beschrijving van het uitvoeren van het beheer van de Rijntakken (bovenrivieren), Rijnkanalisatie, Afvoerregime, hoogwatervoorspelling, dijkverzwaringen, koelwater, splitsingspunten, zandtransport in de rivier, scheepvaartaspecten, betonning, oeververdediging, baggerwerken, recreatie, etc.
report 1982