Searched for: author%3A%22de+Bruyne%2C+E.%22
(1 - 14 of 14)
document
den Heijer, A.C. (author), Arkesteijn, M.H. (author), de Jong, P. (author), de Bruyne, E. (author)
In the Netherlands fourteen publicly funded research universities accommodate more than 270.000 students and 53.000 staff members - together they manage about 4,4 million m2 Campus NL (gross floor area, data 2015/2016). This paper elaborates on past, present and future of Campus NL, based on literature, previous campus research - including Den...
report 2016
document
de Been, I. (author), de Bruyne, E. (author), Pullen, W.R. (author), Gerritse, D. (author), Thoolen, F. (author)
Toekomstverkenning door Center for people and Buildings i.s.m. Hospitality Group en 12 grote kantoorhoudende organisaties waaronder belastingdienst, SVB, ING, ministerie van Binnenlandse Zaken, Kadaster, ABN Amro.
report 2016
document
De Bruyne, E. (author), Thoolen, F. (author)
The article introduces the Workplace Game to the Englisch speaking FM-world. As a communication tool, the game enables office workers to exchange ideas about the use of their office environment, and makes the implicit thoughts and norms about office use, explicit. This helps to make office life easier and more pleasant, because these issues and...
journal article 2015
document
De Bruyne, E. (author), Beijer, M. (author), Brunia, S. (author), Gosselink, A.M. (author)
Workplace change and New Ways of Working (NWoW) seem to have become a fixed value in FM practice in the Netherlands today. Stimulated by new technological possibilities and maybe even by the world-wide crisis, companies are rethinking their office environments. The possibility to work anytime and anywhere seems key. However this requires a...
conference paper 2014
document
Beijer, M. (author), De Bruyne, E. (author), Brunia, S. (author), Gosselink, A.M. (author)
Kantoorinrichting – en dus ook de werkomgeving – verandert. Een eigen vaste plek is voor veel medewerkers niet meer vanzelfsprekend. Om de juiste en noodzakelijke functionaliteiten aan te bieden waarmee medewerkers goed (of zelfs beter) hun werk kunnen doen, is het van belang informatie te verzamelen over de werkzaamheden van de medewerkers.
journal article 2014
document
De Bruyne, E. (author)
Dit onderzoek tracht dieper in te gaan op de normeringen die beschreven kunnen worden op het vlak van overleggen en vergaderen. Achtereenvolgens worden de volgende thema’s beschreven; de inleiding met verwijzing naar de specificaties van de FWR en de onderzoeksvraag die aan de basis van deze studie zal liggen, de kwaliteitseigenschappen van...
report 2013
document
de Bruyne, E. (author), Gosselink, A.M. (author)
report 2011
document
Dekker, K. (author), De Bruyne, E. (author), Gosselink, A.M. (author), Pullen, W.R. (author), Le Roux, P. (author)
report 2011
document
Beijer, M. (author), Brunia, S. (author), De Bruyne, E. (author), Gosselink, A.M. (author), Pullen, W.R. (author)
Het doel van deze rapportage is om de totstandkoming en het gebruik van activiteitenprofielen voor huisvestingsoplossingen te beschrijven. Activiteiten in het werk worden op enig moment, voor een bepaalde duur, op een bepaalde locatie en in een bepaalde ruimte uitgevoerd. De dynamische afstemming van activiteiten van mobiele mensen op de...
report 2011
document
De Bruyne, E. (author), De Jong, A. (author)
This paper describes the Workplace Game and its development. Changing the workplace layout alone appears to be insufficient to change office user behaviour. Through prototyping the game was designed as a tool to stimulate discussion and provide new and concrete insights into the behavioural consequences of innovative offices. As a communication...
conference paper 2009
document
De Bruyne, E. (author)
report 2008
document
De Bruyne, E. (author), Maarleveld, M. (author), Martens, Y. (author)
Om een nieuw kantoorconcept succesvol functionerend te krijgen, moeten medewerkers begrijpen waarom het er komt en hoe ze er het beste samen in kunnen werken. Daarvoor is bewustwording van het eigen handelen, de nieuwe omgangsvormen en de werkwijze van belang. Het Center for People and Buildings (CfPB) ontwikkelde daarom een generiek instrument...
journal article 2008
document
Hartjes, A (author), Pullen, W.R. (author), van der Voordt, Theo (author), van Klingeren, N (author), de Bruyne, E. (author)
report 2008
document
De Bruyne, E. (author)
Dit rapport gaat over plannen uitvoeren, in het bijzonder plannen die gaan over het veranderen van de werkomgeving.
report 2007
Searched for: author%3A%22de+Bruyne%2C+E.%22
(1 - 14 of 14)