Searched for: author%3A%22den+Heijer%2C+F.%22
(1 - 10 of 10)
document
den Heijer, F. (author), Podt, Maarten (author), Bosch-Rekveldt, M.G.C. (author), de Leeuw, Annemargreet (author), Rijke, Jeroen (author)
Flood defences are often situated in public spaces and are mostly multi-functional, multi-financed and multi-managed. Cooperation in flood defence asset management is important because roles and responsibilities are fragmented within and between organisations. This complex context calls for mutual understanding from responsible role-holders....
journal article 2023
document
den Heijer, F. (author), Kok, M. (author)
A system of dikes in flood-prone areas continuously requires measures to mitigate changes such as ageing and climate change. Planning costly measures requires proper insight into system risk effects. Especially in a riverine dike system, the risk contributions of individual assets to the system flood risks are not independent, because...
journal article 2023
document
den Heijer, F. (author), Rijke, Jeroen (author), Bosch-Rekveldt, M.G.C. (author), de Leeuw, Annemargreet (author), Barciela Rial, M. (author)
Flood defences are in practice often multi-used, multi-managed and multi-financed. Flood defence asset management contains technical, organizational and spatial complex issues involving multiple organizations. In the literature, little attention has been given to the conditions for successful cooperation between organizations in flood defence...
journal article 2023
document
den Heijer, F. (author), Kok, M. (author)
Dikes are an effective flood risk reduction measure in deltaic areas. Present risk analyses consist often of decoupled calculations of probabilities of dike failure and calculation of consequences of flooding given dike failure. However, the flood defense design determines not only the probability of failure, but influences the consequences...
journal article 2022
document
Den Heijer, F. (author), Noort, J. (author), Peters, H. (author), De Grave, P. (author), Oost, A. (author), Verlaan, M. (author)
De stormvloed van 1 november 2006, de Allerheiligenvloed genaamd, heeft na analyse van de waterstandsverwachting, de golfmetingen bij Schiermonnikoog Noord (SON), de veekranden en de duinafslag, geleid tot aanbevelingen voor het informatie- en kennisontwikkelingsproces. Het betreft aanbevelingen voor het instrumentarium van de SVSD, voor het...
report 2007
document
Den Heijer, F. (author), Vos, R.J. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Groeneweg, J. (author), Tönis, R. (author)
Vanaf januari 1996 is de nieuwe "Wet op de Waterkering" van kracht (WOW, 2002). Middels deze wet is onder andere vastgelegd dat er iedere vijf jaar door de beheerders een toetsing op veiligheid moet plaatsvinden van alle primaire waterkeringen in Nederland. Voor het toetsen op veiligheid is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat een...
report 2006
document
Den Heijer, F. (author)
De Leidraad Zandige Kust wil een praktisch hulpmiddel zijn bij de uitvoering van beheer en beleid van de zandige kust als waterkering. De Leidraad is derhalve primair bedoeld voor beheerders van (duin)waterkeringen en secundair voor anderen met beheerstaken aan de zandige kust. Ook beleidsmakers van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en...
report 2002
document
Den Heijer, F. (author)
In deze notitie wordt een globale indicatie gegeven van het waterstandsverloop tijdens storm ten behoeve van de bepaling van de reststerkte van dijken.
report 1996
document
Den Heijer, F. (author)
Dit rapport bevat de beoordeling van een door RD Zeeland voorgestelde tijdelijke waterkerende voorziening. De eisen hieraan verschillen niet van die voor andere primaire waterkeringen. Onder bepaalde voorwaarden kan de constructie voldoende veiligheid bieden. Met name de geotechnische stabiliteit vereiste nadere controle. In verband met...
report 1996
document
Den Heijer, F. (author), Venema, J.E. (author), Cappendijk-de Bok, A.M. (author)
Dit rapport bevat de gebruikershandleiding behorende bij het programma DIJKRING, een rekenprogramma dat de kans op overbelasting per jaar van een dijkringgebied berekend, door overlopend of overslaand water.
report 1995
Searched for: author%3A%22den+Heijer%2C+F.%22
(1 - 10 of 10)