Searched for: author%3A%22van+Bortel%2C+G.A.%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Jansen, B. (author), Duijghuisen, J.A.K. (author), van Bortel, G.A. (author), Gruis, V.H. (author)
The built environment can become more sustainable by gradually replacing building components with circular ones. Kitchens are a logical component to be made circular, given their relatively short lifespan, product-based nature, and affordable prototypes. Since various designs for circular kitchens can be developed, understanding the feasibility...
journal article 2023
document
van Stijn, A. (author), Wouterszoon Jansen, B. (author), Gruis, V.H. (author), van Bortel, G.A. (author)
Implementing circular building components can contribute to the transition to a circular economy. There are many possible circular design options for building components. Knowledge on which options are feasible to implement remains limited. Existing feasibility studies do not compare multiple circular design options, building components and...
journal article 2023
document
Jansen, B. (author), van Stijn, A. (author), Gruis, V.H. (author), van Bortel, G.A. (author)
The built environment can be made more circular by gradually replacing building components with more circular components during construction, renovation, or maintenance. However, many different design options can be seen as circular. Although there is a growing number of studies about circular design options, research on what makes these options...
journal article 2022
document
Jansen, B. (author), van Stijn, A. (author), Eberhardt, Leonora Charlotte Malabi (author), van Bortel, G.A. (author), Gruis, V.H. (author)
The construction sector can become more sustainable by applying the Circular Economy concept, which distinguishes two main pathways: substituting materials for biological materials, or optimizing the use or reuse of technical materials. Practitioners sometimes choose one pathway over the other, but knowledge of which of these pathways yields...
journal article 2022
document
Elsinga, M.G. (author), Oorschot, L.M. (author), van Bortel, G.A. (author), Jonkman, Arend (author)
Het in april 2020 verschenen rapport Ruimte voor Wonen (RvW) maakt deel uit van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen van kabinet Rutte III. Over de volle breedte van de collectieve sector zijn zestien maatschappelijke opgaven geïdentificeerd, waarvoor implicaties van diverse beleidsopties in kaart worden gebracht. Het uiteindelijke doel is...
report 2020
document
Jansen, B. (author), van Stijn, A. (author), Gruis, V.H. (author), van Bortel, G.A. (author)
The building industry is responsible for the highest resource use, amount of waste and emissions of all industries. The principles of the Circular Economy (CE) could offer an approach to create a more sustainable built environment. For a transition towards a circular built environment, a comprehensive assessment method is needed to support...
journal article 2020
document
van Bortel, G.A. (author), Gruis, V.H. (author)
Affordable housing is increasingly developed, financed and managed by a mix of state, third-sector, market and community actors. This has led to the emergence of various hybrid governance and finance arrangements. This development can be seen as part of a general long-term neoliberal trend in government policies, and social, cultural and...
journal article 2019
document
Czischke, D.K. (author), van Bortel, G.A. (author)
The term ‘affordable housing’ has been rapidly gaining currency over the last decade across Europe, both in policy and research circles. While it is often used as a synonym or close relative of the term ‘social housing’, more recently it is finding its own definition and policy instruments in specific cities and countries. However, boundaries...
journal article 2018
document
van Bortel, G.A. (author)
report 2017
document
van Bortel, G.A. (author)
report 2017
document
van Ginkel, D.H. (author), van Bortel, G.A. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
report 2016
document
Van Bortel, G.A. (author)
Housing associations have an important role to play in supporting vulnerable neighbourhoods. This is one of the findings from Gerard van Bortel’s research entitled Networks and Fault Lines, which examines the role of housing associations in the decision-making processes of neighbourhood strategy. Van Bortel studied decision-making processes and...
doctoral thesis 2016
document
Van der Pennen, A.W. (author), Van Bortel, G.A. (author)
Often institutional solutions such as structures and organisations are seen as best practices in neighbourhood renewal. Using empirical case study data from the Netherlands and the UK, this paper demonstrates that there should be more attention for the role of individual urban practitioners. The relevance of this conclusion goes beyond the...
journal article 2015
document
Van Bortel, G.A. (author), Zijlstra, S. (author), Gruis, V.H. (author)
Rapport in opdracht van KWH. Het voorliggende onderzoeksverslag inventariseert de effecten van het kabinetsbeleid op de bedrijfsvoering en dienstverlening van woningcorporaties. Hiervoor zijn 410 respondenten benaderd in augustus 2013 en is van 156 een volledig ingevulde enquête ontvangen. De enquête bestaat uit verschillende modules. Gevraagd...
report 2013
document
van der Schaar, J. (author), van Bortel, G.A. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
report 2012
document
Van Bortel, G.A. (author), Schreuders, H. (author), Van Overmeeren, A.J. (author)
journal article 2011
document
Van Bortel, G.A. (author), Heemskerk, M.M.A.E. (author)
report 2011
document
Van Bortel, G.A. (author), Van Overmeeren, A.J. (author)
report 2011
document
Debusschere, E. (author), Vandekerckhove, B. (author), Van Bortel, G.A. (author)
Huurdersparticipatie is een concept dat leeft in de huidige maatschappij. Het is een alom aanwezig begrip dat lokaal op allerlei manieren wordt ingevuld, maar voorlopig nog zonder een concrete duiding, zonder een duidelijke definitie. Het concreet maken van huurdersparticipatie is dan ook de opzet geweest van dit handboek. We willen op een...
report 2010
document
Van Bortel, G.A. (author)
De sociale volkshuisvesting is volop in beweging en woonvereniging Patrimonium Barendrecht beweegt mee. De Europese regelgeving voor woningcorporaties is het gesprek van de dag. Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, spreekt van ‘een politieke gijzeling van de woningmarkt’. Maar is de toekomst echt zo somber als wordt gesuggereerd?...
lecture notes 2010
Searched for: author%3A%22van+Bortel%2C+G.A.%22
(1 - 20 of 26)

Pages