Searched for: author%3A%22van+Hulst%2C+B.L.%22
(1 - 20 of 42)

Pages

document
van Hulst, B.L. (author), Blank, J.L.T. (author)
Door fusies zijn Nederlandse ziekenhuizen in de laatste decennia steeds groter geworden. Uit een meta-analyse van internationale studies blijkt dat de zorgkosten juist het laagst zijn in ziekenhuizen die kleiner zijn dan de meeste Nederlandse ziekenhuizen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat verdere schaalvergroting de zorgkosten zal drukken.
journal article 2017
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author)
Voor de Spoedeisende Hulp gelden economische schaalvoordelen. Anders gezegd: bij een grotere SEH zijn de gemiddelde kosten per patiënt lager. Toch is dit geen reden om concentratie van de SEH ’s na te streven. Besparingen op kosten bij de SEH worden namelijk tenietgedaan door oplopende kosten in het vervolgtraject.
journal article 2017
document
van Hulst, B.L. (author), Blank, J.L.T. (author)
Pomp en Heida plaatsen een aantal vraagtekens bij ons artikel 'Nederlandse ziekenhuizen te groot voor verdere schaalvoordelen'. In deze reactie laten wij zien dat de kritiek een aantal onjuistheden, denkfouten en drogredenen bevat.
journal article 2017
document
Niaounakis, T.K. (author), van Hulst, B.L. (author)
Dagelijks wordt in het primair onderwijs in 8.500 schoolgebouwen lesgegeven aan ruim 1,5 miljoen leerlingen. In totaal beslaan de gebouwen een oppervlakte van meer dan tien miljoen vierkante meter (Algemene Rekenkamer, 2016). Als gevolg van decentralisatie zijn gemeenten sinds 1997 grotendeels verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting in het...
report 2017
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author)
Background<br/>Well-trained, well-distributed and productive health workers are crucial for access to high-quality, cost-effective healthcare. Because neither a shortage nor a surplus of health workers is wanted, policymakers use workforce planning models to get information on future labour markets and adjust policies accordingly. A neglected...
journal article 2017
document
van Hulst, B.L. (author)
Healthcare expenditure in Western countries is substantial and outpaces economic growth, therefore cost containment in healthcare is high on the political agenda. One option is to increase productivity in healthcare, do more with less. This thesis uses the Dutch hospitals as a case-study and examines the three cornerstones of productivity: scale...
doctoral thesis 2016
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author), Valdmanis, Vivian (author)
In this paper, we address the issue of whether it is economically advantageous to concentrate emergency rooms (ERs) in large hospitals. Besides identifying economies of scale of ERs, we also focus on chain economies. The latter term refers to the effects on a hospital's costs of ER patients who also need follow-up inpatient or outpatient...
journal article 2016
document
Van Hulst, B.L. (author), Blank, J.L.T. (author)
Met de ‘ziekte van Baumol’ wordt bedoeld dat de verbetering van de arbeidsproductiviteit in dienstverlenende sectoren doorgaans achterblijft bij die in de rest van de economie. Vooral de publieke sector is vatbaar voor deze aandoening. Een analyse van veertien deelsectoren van de publieke sector met gegevens over een periode van twintig tot...
journal article 2015
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), van Hulst, B.L. (author)
Stuurbaarheid van innovativiteit is een onderzoek naar effecten van interne sturing op de innovativiteit van algemene ziekenhuizen. Innovativiteit, het vermogen van ziekenhuizen om innovaties te adopteren, is gerelateerd aan een aantal kenmerken van de interne sturing. Uit de resultaten blijkt dat de innovativiteit hoger is bij een hogere...
working paper 2014
document
Blank, J.L.T. (author), Dumaij, A.C.M. (author), Van Hulst, B.L. (author)
Stuurbaarheid van innovativiteit is een onderzoek naar effecten van interne sturing op de innovativiteit van algemene ziekenhuizen. Innovativiteit, het vermogen van ziekenhuizen om innovaties te adopteren, is gerelateerd aan een aantal kenmerken van de interne sturing. Uit de resultaten blijkt dat de innovativiteit hoger is bij een hogere...
report 2014
document
van Hulst, B.L. (author), Groot, H. (author)
Synergie tussen HRM en digitale dienstverlening? is een studie naar de kostendoelmatigheid bij burgerzaken en het gecombineerde effect van HRM en digitale dienstverlening. In de studie zijn de ingezette HRM en digitale dienstverlening gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. Voor de inzet van zowel HRM als digitale...
working paper 2013
document
Van Hulst, B.L. (author), De Groot, H. (author)
Onderzoek naar de kostendoelmatigheid bij burgerzaken en het gecombineerde effect van HRM en digitale dienstverlening. Synergie tussen HRM en digitale dienstverlening? is een studie naar de kostendoelmatigheid bij burgerzaken en het gecombineerde effect van HRM en digitale dienstverlening. In de studie zijn de ingezette HRM en digitale...
report 2013
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author), Wilschut, J.A. (author)
Het vraagstuk van concentratie in de spoedeisende hulp staat volop in de politieke belangstelling. Dit rapport bevat een uitgebreid literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur en afgeleide schaaleffecten van de spoedeisende hulp (SEH). Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er internationaal nog maar weinig bekend is over de...
working paper 2013
document
Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author), Wilschut, J. (author)
Het vraagstuk van concentratie in de spoedeisende hulp staat volop in de politieke belangstelling. Dit rapport bevat een uitgebreid literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur en afgeleide schaaleffecten van de spoedeisende hulp (SEH). Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er internationaal nog maar weinig bekend is over de...
report 2013
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author), Dumaij, A.C.M. (author)
De kostendoelmatigheid is berekend voor alle ziekenhuizen ten opzichte van de beste praktijk ziekenhuizen in 2010 en verklaard aan de hand van 26 beschikbare sturingsvariabelen. Vier variabelen laten effect zien. Een grotere Raad van Toezicht en een kleinere Raad van Bestuur verhogen de kostendoelmatigheid. De aanwezigheid van een bonussysteem...
working paper 2013
document
Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author)
Na een periode van relatieve rust, slaat opnieuw de fusiekoorts toe onder de bestuurders van Nederlandse ziekenhuizen. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief zijn nieuwe ziekenhuisfusies onverstandig. Bij de, toch al grote, Nederlandse ziekenhuizen zijn geen schaalvoordelen te behalen. Alle ziekenhuizen kampen nu al met schaalnadelen: bij...
journal article 2013
document
van Hulst, B.L. (author), de Groot, H. (author)
Doelmatigheid door een digitale overheid is een studie naar de kostendoelmatigheid van digitaal dienst verlenen bij Burgerzaken. In de studie is de digitale dienstverlening en een aantal innovaties gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. De studie geeft allereerst inzicht in de stand van zaken ten aanzien van de...
working paper 2013
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author), Dumaij, A.C.M. (author)
De kostendoelmatigheid is berekend voor alle ziekenhuizen ten opzichte van de beste praktijk ziekenhuizen in 2010 en verklaard aan de hand van 26 beschikbare sturingsvariabelen. Vier variabelen laten effect zien. Een grotere Raad van Toezicht en een kleinere Raad van Bestuur verhogen de kostendoelmatigheid. De aanwezigheid van een bonussysteem...
working paper 2013
document
Van Hulst, B.L. (author), De Groot, H. (author)
Doelmatigheid door een digitale overheid is een studie naar de kostendoelmatigheid van digitaal dienst verlenen bij Burgerzaken. In de studie is de digitale dienstverlening en een aantal innovaties gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. De studie geeft allereerst inzicht in de stand van zaken ten aanzien van de...
report 2013
document
Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author), Dumaij, A.C.M. (author)
De kostendoelmatigheid is berekend voor alle ziekenhuizen ten opzichte van de beste praktijk ziekenhuizen in 2010 en verklaard aan de hand van 26 beschikbare sturingsvariabelen. Vier variabelen laten effect zien. Een grotere Raad van Toezicht en een kleinere Raad van Bestuur verhogen de kostendoelmatigheid. De aanwezigheid van een bonussysteem...
report 2013
Searched for: author%3A%22van+Hulst%2C+B.L.%22
(1 - 20 of 42)

Pages