Searched for: author%3A%22van+Kempen%2C+Elisah%22
(1 - 1 of 1)
document
de Bes, Jannette (author), Eckartz, Silja (author), van Kempen, Elisah (author), van Merrienboer, Siem (author), Ploos van Amstel, Walther (author), van Rijn, Jessica (author), Vrijhoef, R. (author)
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar nieuwe concepten voor bouwlogistiek en bij negen proeftuinen in binnenstedelijk gebied is aangetoond dat hier forse winst is te behalen in termen van besparingen op logistieke kosten en bouwtijd, betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo bleek het mogelijk...
report 2018