Searched for: author:"van Loenen, B."
(1 - 20 of 87)

Pages

document
Welle Donker, F.M. (author), Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author)
Onderzoek AMS E-GOS Local Governance modellen van open data bij gemeenten en de performatie van open data.

In 2017 is het Kenniscentrum Open Data begonnen met het project ‘Effective Governance of Open Spatial data’ (E-GOS) Local. Het E-GOS Local onderzoeksproject was een uitbreiding op het E-GOS-project uitgevoerd door Dr. Glenn...
report 2018
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kilic, Deniz (author)
Het doel van de verkenning is het uitbouwen en verspreiding van kennis over het gebruik van ‘sociale’ locatiegegevens door de overheid. Tijdens de verkenning wordt inzicht gegeven in de rol die locatiedata van sociale media en aan sociale media gerelateerde applicaties spelen bij de wederzijdse communicatie tussen de overheid en de burger. Door...
report 2018
document
Coetzee, Serena (author), Odijk, Martijn (author), van Loenen, B. (author), Storm, Janette (author), Stoter, J.E. (author)
National spatial data infrastructures are key to achieving the Digital Earth vision. In many cases, national datasets are integrated from local datasets created and maintained by municipalities. Examples are address, building and topographic information. Integration of local datasets may result in a dataset satisfying the needs of users of...
journal article 2018
document
Kilic, Deniz (author), van Loenen, B. (author)
Dit artikel geeft inzicht in de wijze waarop sociale en commerciele platforms gebruik maken van locatiegegevens.
journal article 2018
document
Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author)
In the past 20 years, European public authorities have invested considerable resources in the development of spatial data infrastructures. With the European INSPIRE Directive as an important driver, national spatial data infrastructures were developed throughout Europe to facilitate and coordinate the exchange and sharing of geographic data....
book chapter 2018
document
Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author)
In the past 30 years, public administrations in Europe and worldwide have invested considerable resources in the development and implementation of Spatial Data Infrastructures (SDIs) for promoting, facilitating and coordinating the exchange and sharing of geographic data. SDI research has been an important driver and enabler for SDI development...
report 2018
document
Wang, Wei (author), Xue, Mei (author), Luo, Chengfeng (author), Wang, Xiaomeng (author), van Loenen, B. (author)
The data and services analysis are indispensable for the refined development of SDI. This paper, taking Chinese NSDI as a study case, analyzed the data and services advantages and shortcomings of Chinese NSDI and developed a recommendable data and services framework which could improve the Chinese NSDI better services for public and private...
conference paper 2018
document
Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
This paper introduces the Open Spatial Data Infrastructure (SDI) Assessment Framework as a new approach for assessing the openness of SDIs. Open SDIs are SDIs in which non-government actors such as businesses, citizens, researchers and non-profit organizations can contribute to the development and implementation of the SDI, use spatial data with...
journal article 2018
document
Indrajit, A. (author), van Loenen, B. (author), van Oosterom, P.J.M. (author)
Many developing countries established Spatial Data Infrastructure primary (SDI) based on belief its ability to facilitate spatial information sharing for their national development. As one of the countries that initiated Open Government Partnership, Indonesia committed to provides new space for openness, transparency, innovation, and establish...
conference paper 2018
document
Indrajit, A. (author), Ploeger, H.D. (author), van Loenen, B. (author), van Oosterom, P.J.M. (author)
Land administration is essential for urban planning and Spatial Information Infrastructure (SII). Interoperability of land administration and spatial planning will determine the success of SII utilization. This information should be accessible to all member of SII, including businesses and the community. This article proposes spatial planning...
conference paper 2018
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author)
Much research has emphasised the benefits of open government data, and especially high-value data. The G8 Open Data Charter defines high-value data as data that improve democracy and encourage the innovative reuse of the particular data. Thus, governments worldwide invest resources to identify potential high-value datasets and to publish these...
conference paper 2018
document
Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author)
In the search for the ideal spatial data infrastructure a common ground has been established for the development of open spatial data infrastructures. Starting from confidential, highly restricted data with use limited to particular public sector users, SDIs across Europe have developed towards a wider focus, civil society oriented...
report 2018
document
Welle Donker, F.M. (author), Crompvoets, J (author), van Loenen, B. (author)
Since 2009, Open Government Data initiatives have been launched worldwide and the concept of open data is gaining momentum. Open data are often associated with realizing ambitions, such as a more transparent and efficient government, solving societal problems and increased economic value. There has been ample literature describing the (potential...
report 2017
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
Dit onderzoek geeft inzage in de (potentiële) maatschappelijke kosten en baten van open data. Achtergrond vormt de ambitie die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in de Nationale Open Data Agenda (NODA) heeft geformuleerd om zoveel mogelijk overheidsgegevens die zich daarvoor lenen, als open data beschikbaar te stellen....
report 2017
document
de Vries, Marc (author), van Loenen, B. (author)
In de afgelopen twintig jaar is geo-informatie veranderd van een ‘plekje in de Bosatlas’ tot een culminatiepunt van data. Onder andere data die, zeker in onderling verband, in toenemende mate herleidbaar zijn tot een persoon.
Anders gezegd: geo-informatie kan zo maar een persoonsgegeven zijn of worden. Daarmee is de adoptie, eind december...
journal article 2017
document
van Loenen, B. (author), Kilic, Deniz (author), Van de Velde, Rob (author)
In deze rapportage hebben we ons verdiept in de wereld van de commerciële toepassingen van sensordata, waarin locatiegegevens van smartphones op grote schaal worden vastgelegd. Een beter inzicht in de wereld van de sociale en commerciële platforms zou ervoor moeten zorgen dat deze beter begrepen wordt door de geosector.
report 2017
document
Dalla Corte, L. (author), van Loenen, B. (author), Cuijpers, Colette (author)
“Smart city” is a buzzword, highly hyped up and evading a unitary characterisation. Its blurriness is highlighted by the broad array of definitions with which academic and corporate literature have attempted at delineating the notion. This paper derives from the elaboration of several definitions that have been given to the concept of smart city...
conference paper 2017
document
Indrajit, A. (author), van Loenen, B. (author), van Oosterom, P.J.M. (author)
Spatial Information Infrastructure (SDI) has great potential to support smart city by providing framework dataset and real-time information services in urban informational infrastructure, the social infrastructure and citizen's participation practices. Bandung City and Jakarta City are maintaining their SDI for various kinds of decision-making...
conference paper 2017
document
van Loenen, B. (author), Kilic, Deniz (author), Van de Velde, Rob (author)
In deze rapportage hebben we ons verdiept in de wereld van de commerciële toepassingen van sensordata, waarin locatiegegevens van smartphones op grote schaal worden vastgelegd. Een beter inzicht in de wereld van de sociale en commerciële platforms zou ervoor moeten zorgen dat deze beter begrepen wordt door de geosector.
report 2017
document
van Loenen, B. (author), Ubacht, J. (author), Zuiderwijk-van Eijk, AMG (author)
Following open data policies worldwide, an increasing number of public organisations has now published open data that is free to be used by anyone. However, despite the significant increase in use of this open data, the open data
providers are mostly not aware of their users and the way in which the data is actually re-used. This is rooted...
conference paper 2017
Searched for: author:"van Loenen, B."
(1 - 20 of 87)

Pages