Searched for: author:"van Oosten, R.P."
(1 - 2 of 2)
document
van Oosten, R.P. (author), Peixó Marco, J. (author)
Wave transmission is often an important criterion in the design of a low-crested breakwater structure and influences early decisions on the type of structure and the applied construction material. In design stages classical formulae are used to predict the wave transmission coefficient Kt [-], but these formulae still show a considerable scatter...
master thesis 2005
document
Van Blaaderen, E.A. (author), Mertens, M. (author), Van Oosten, R.P. (author), Van der Plicht, N. (author), Redeker, M.L. (author)
In het Integraal Waterbeheersplan Friese Waterschappen is aangegeven dat ongeveer 50% van de kaden in Friesland niet aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. Naar aanleiding van dit plan is het Wetterskip Fryslan het projectbureau Oevers en Kaden opgericht dje het rapport Technische Normen Friese Kaden hebben uitgebracht. In dit rapport wordt...
student report 2004